Centrálny register zmlúv

Slovenská pošta, a. s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1234/2024
0,00 € Petra Galova s. r. o. Slovenská pošta, a. s.
13. Jún 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1227/2024
0,00 € GARDEN Komjatice s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
13. Jún 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1196/2024
0,00 € Katarína Vanyová Slovenská pošta, a. s.
13. Jún 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1228/2024
0,00 € Alfréd Izsák – FI FREDO Slovenská pošta, a. s.
13. Jún 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1246/2024
0,00 € Renáta Líšková Slovenská pošta, a. s.
12. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
954/2024
1 680,00 € Obec Slavošovce Slovenská pošta, a. s.
17. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
1/596/2019 info
4 635,35 € Slovenská pošta, a. s. MUDr. Dagmar Hlavnová
10. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
1043/2024
555,07 € Slovenská pošta, a. s. Združenie Maxa Reinhardta
10. Jún 2024
Uznanie dlhu a Dohoda o splátkach záväzku
1056/2024
485,00 € Slovenská pošta, a. s. Renáta Siksová
6. Jún 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1172/2024
0,00 € Erik Kyseľ - UNIPARKET Slovenská pošta, a. s.
6. Jún 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1153/2024
0,00 € Nikol Rusňáková - ELEKTRO LIVE Slovenská pošta, a. s.
6. Jún 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1145/2024
0,00 € Ivan Krcho BLESKOSPOL-INTERLUX Slovenská pošta, a. s.
6. Jún 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1202/2024
0,00 € HERMÉ flowers, s. r. o Slovenská pošta, a. s.
6. Jún 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1203/2024
0,00 € Ing. František Solčiansky LE.MI. Slovenská pošta, a. s.
6. Jún 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1188/2024
0,00 € Nolen s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
6. Jún 2024
POISTNÁ ZMLUVA
927/2024
0,80 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Slovenská pošta, a. s.
5. Jún 2024
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb technickej podpory na softvér pre vzdialenú správu mobilných zariadení a ostatných technologických a licenčných produktov SOTI
740/2024
0,00 € KODYS SLOVENSKO, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
4. Jún 2024
Dohoda o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií (NDA)
1068/2024
0,00 € Výskumný ústav spojov, n. o. Slovenská pošta, a. s.
3. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
887/2024
5 630,00 € Obec Dolný Lopašov Slovenská pošta, a. s.
3. Jún 2024
Zmluva o vykonávaní pozáručného servisu VTZ – zdvíhacích zariadení
1947/2023
109 946,40 € PROFI Výťahy, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.