Centrálny register zmlúv

Slovenská pošta, a. s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2011
Rámcová dohoda na dodanie obálok
76/2011
0,00 € Harmanec-Kuvert, spol. s r.o. Slovenská pošta, a.s.
26. Január 2011
RD na vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonávanie autorského dozoru
84/2011
0,00 € Slovak Medical Company, a.s., Duchnovičovo námestie č. 1, 08001 Prešov Slovenská pošta, a.s.
26. Január 2011
RD na vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonávanie autorského dozoru
83/2011
0,00 € Ing. Peter Hromádka-LGP, Topolčianska 20, 85105 Bratislava Slovenská pošta, a.s.
26. Január 2011
Zmluva o preprave periodickej tlače
81/2011
0,00 € Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s., Vajnorská 137,831 04 Bratislava Slovenská pošta, a.s.
1. Február 2011
zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
1394/2010
Doplnená
0,00 € akad. mal. Rudolf Cigánik Slovenská pošta, a. s.
7. Február 2011
rámcová dohoda týkajúca sa zabezpečenia periodickej a neperiodickej tlače SP, a. s.
53/2011
0,00 € Klub starostov, o. z. Slovenská pošta, a. s.
7. Február 2011
Licenčná zmluva k známke V4
1364/2010
0,00 € Magyar Posta Zrt. Slovenská pošta, a. s.
11. Február 2011
Kúpna zmluva - známky
111/2011
0,00 € Slovenská pošta, a.s. PeVinx, s.r.o., Praha
15. Február 2011
Zmluva o vzájomnom predaji poštových známok spoločného vydania k 20. výročiu Visegrádskej skupiny
131/2011
0,00 € Česká pošta, s.p. Slovenská pošta, a. s.
15. Február 2011
Zmluva o vzájomnom predaji poštových známok spoločného vydania k 20. výročiu Visegrádskej skupiny
162/2011
0,00 € Poczta Polska S. A. Slovenská pošta, a. s.
16. Február 2011
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - líniová rozkresba známky, FDC, rytina obálky FDC - EUROPA 2011 - Lesy - Národný park Poloniny
127/2011
0,00 € František Horniak Slovenská pošta, a. s.
16. Február 2011
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - výtvarný návrh na carte maxima - Veľká noc 2011: Ľudový motív
105/2011
0,00 € akad. mal. Júlia Piačková Slovenská pošta, a. s.
23. Február 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
1/122/2011
Doplnená
0,00 € CONCORDE spol. s r.o. Slovenská pošta, a. s.
25. Február 2011
Dohoda o zámene a predaji spoločného vydania poštových známok V4
149/2011
0,00 € Magyar Posta Zrt. Slovenská pošta, a.s.
4. Marec 2011
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 1/2010
1/192/2010
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Zväz slovenských filatelistov, záujmové združenie
8. Marec 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. V-20/2007 zo dňa 22.6.2007
4/11409/2007
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. Slovenská pošta, a. s.
11. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na dodanie tovaru
1/161/2008
Doplnená
0,00 € mobilis manipulačná technika s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
11. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na dodanie tovaru
1/11655/2007
0,00 € mobilis manipulačná technika s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
11. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na dodanie tovaru
1/2562/2009
0,00 € mobilis manipulačná technika s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
11. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode
1/12265/2007
Doplnená
0,00 € FaxCopy a. s. Slovenská pošta, a. s.