Centrálny register zmlúv

Slovenská pošta, a. s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služby vedenia centrálnej evidencie, zúčtovania a vrátenia poplatkov a prevádzkovania centrálneho systému pre službu evidencie, zúčtovania a vrátenia poplatkov
596/2024
100 390 341,77 € Slovenská pošta, a. s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky
25. September 2020
Finance Contract Digital Innovation Postal and Logistic Services – 91285
1684/2020
Doplnená
32 000 000,00 € European Investment Bank Slovenská pošta, a. s.
25. November 2016
Rámcová dohoda
1463/2016
27 719 999,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. Slovenská pošta, a. s.
27. Apríl 2012
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
745/2012 info
26 706 853,00 € BONUL, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
5. December 2012
Rámcová zmluva na zabezpečenie služieb hromadného stravovania na základe akceptovania stravovacích poukážok
1759/2012
Doplnená
26 005 712,95 € DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Slovenská pošta, a. s.
4. Júl 2016
RÁMCOVÁ DOHODA
449/2016
Doplnená
15 380 437,20 € AUTO-IMPEX spol. s r.o. Slovenská pošta, a. s.
25. August 2023
Rámcová dohoda
887/2023
13 541 232,12 € EMM, spol. s r. o. Slovenská pošta, a. s.
25. August 2023
Rámcová dohoda
888/2023
13 541 232,12 € S & T CEE Holding s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
25. August 2023
Rámcová dohoda
889/2023
13 541 232,12 € Slovak Telekom, a.s. Slovenská pošta, a. s.
28. Máj 2014
Zmluva o dielo zariadenie na triedenie balíkových zásielok
700/2014
Doplnená
12 936 000,00 € KOVAL systems a.s. Slovenská pošta, a. s.
11. September 2019
Zmluva o poskytovaní podporných služieb – Underpinning contract /UC/ pre zabezpečenie prevádzky Informačného systému APONET /IS / na základe dohodnutých cieľových úrovní podporných služieb –Service Level Target /SLT/
692/2019
Doplnená
10 650 000,00 € Plaut Slovensko, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
1. Jún 2016
ČIASTKOVÁ ZMLUVA č. 1 k Rámcovej dohode
790/2016 info
10 616 677,25 € BONUL, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
19. Február 2013
Rámcová dohoda
345/2013
9 000 000,00 € Koval Systems, a.s. Slovenská pošta, a. s.
6. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní podporných služieb – Underpinning contract /UC/ pre zabezpečenie prevádzky Informačného systému „JAS - Jednotný agendový systém“ na základe dohodnutých cieľových úrovní podporných služieb – Service Level Target /SLT/
1012/2023
Doplnená
8 573 833,20 € DATACAR, spol. s r.o. Slovenská pošta, a. s.
1. Jún 2016
ČIASTKOVÁ ZMLUVA č. 3 k Rámcovej dohode
792/2016 info
7 595 990,51 € BONUL, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
1. Jún 2016
ČIASTKOVÁ ZMLUVA č. 2 k Rámcovej dohode
791/2016 info
5 628 326,40 € BONUL, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
29. December 2016
RÁMCOVÁ DOHODA o poskytovaní služieb
981/2016
Doplnená
5 594 279,68 € Poisťovatelia: Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Slovenská pošta, a. s.
6. December 2011
Rámcová dohoda o dodaní tovarov
1261/2011
Doplnená
5 159 893,39 € ZORNICA BANKO FASHION a.s. Slovenská pošta, a. s.
22. November 2018
Zmluva o dielo
1269/2018
4 998 740,36 € RENOVING, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
8. Október 2015
Zmluva o dielo
1277/2015 info
4 968 773,96 € RENOVING, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.