Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Slovenská pošta, a. s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1048/2024
2 443,00 € Obec Holčíkovce Slovenská pošta, a. s.
30. Máj 2024
Zmluva o nájme pozemku
1058/2024 info
514,22 € Slovenská pošta, a. s. Libor Valta
20. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1206/2024 info
1 038,82 € Slovenská pošta, a. s. 365.bank, a. s.
3. Júl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1244/2024 info
1 672,45 € Slovenská pošta, a. s. Ekronn Plus s.r.o.
11. Júl 2024
Zmluva o nájme časti strešnej plochy a časti fasády
1321/2024 info
2 891,40 € Slovenská pošta, a. s. SWAN, a.s.
15. Júl 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme služobného bytu
4/1236/2020 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Alexandra Poliaková
17. Júl 2024
Zmluva o nájme pozemku
1311/2024 info
411,76 € Slovenská pošta, a. s. COPOS, spol. s r.o.
18. Júl 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1438/2024
0,00 € Erinea s. r. o. Slovenská pošta, a. s.
18. Júl 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1439/2024
0,00 € Juraj Haluška Slovenská pošta, a. s.
18. Júl 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1426/2024
0,00 € Dušana Elekaničová Slovenská pošta, a. s.
18. Júl 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1444/2024
0,00 € Anikó Bugárová Slovenská pošta, a. s.
18. Júl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
1410/2024
300,00 € akad. mal. Rudolf Cigánik Slovenská pošta, a. s.
18. Júl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
1412/2024
1 130,00 € akad. mal. Rudolf Cigánik Slovenská pošta, a. s.
18. Júl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
1411/2024
300,00 € Mgr. art. Jozef Česla Slovenská pošta, a. s.
18. Júl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
1297/2024
337,15 € Západoslovenská distribučná, a.s. Slovenská pošta, a. s.
16. Júl 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov
2/925/2021 info
1 517,63 € Slovenská pošta, a. s. Milan Tomaškin MILTOM
11. Júl 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1325/2024
0,00 € Zoltán Széles Slovenská pošta, a. s.
11. Júl 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1432/2024
0,00 € qwelltrack,s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
11. Júl 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1427/2024
0,00 € Ľuboš Koleň LUKO Slovenská pošta, a. s.
11. Júl 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1428/2024
0,00 € SmartWear, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.