Centrálny register zmlúv

Slovenská pošta, a. s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2024
Uznanie dlhu a Dohoda o splátkach záväzku
1103/2024 info
928,43 € Slovenská pošta, a. s. Ján Drozd
28. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní podporných služieb – Underpinning contract /UC/ pre zabezpečenie prevádzky Informačného systému FABASOFT /IS / na základe dohodnutých cieľových úrovní podporných služieb –Service Level Target /SLT/
2/2024
127 336,00 € Asseco Central Europe, a. s. Slovenská pošta, a. s.
27. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
522/2024
1 225,00 € akad. mal. Igor Piačka Slovenská pošta, a. s.
5. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
1047/2024 info
332 000,00 € Slovenská pošta, a. s. VISI INVEST s. r. o.
27. Máj 2024
Zmluva o nájme služobného bytu
919/2024 info
2 416,68 € Slovenská pošta, a. s. Petra Kocmanová
23. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
934/2024
0,00 € Peter Ludrovský LUKY SERVIS Slovenská pošta, a. s.
23. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
938/2024
0,00 € Marek Svítok - Marco Slovenská pošta, a. s.
23. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
950/2024
0,00 € Vojtech Szendi Slovenská pošta, a. s.
23. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1032/2024
0,00 € Attila Németh Slovenská pošta, a. s.
23. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
960/2024
0,00 € Adriana Štalmachová Slovenská pošta, a. s.
23. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
959/2024
0,00 € Antónia Bieľaková Slovenská pošta, a. s.
23. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1069/2024
0,00 € Hračkárstvo ABRAKA s. r. o. Slovenská pošta, a. s.
23. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
791/2024
830,00 € doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD. Slovenská pošta, a. s.
23. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
546/2024
280,00 € František Horniak Slovenská pošta, a. s.
22. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
831/2024 info
27 343,32 € Slovenská pošta, a. s. Sociálna poisťovňa
22. Máj 2024
Rámcová dohoda
511/2023
0,00 € AUTO – IMPEX spol. s r.o. Slovenská pošta, a. s.
22. Máj 2024
Rámcová dohoda
512/2023
0,00 € AUTO – IMPEX spol. s r.o. Slovenská pošta, a. s.
22. Máj 2024
Rámcová dohoda
513/2023
0,00 € AUTO – IMPEX spol. s r.o. Slovenská pošta, a. s.
21. Máj 2024
Rámcová dohoda
690/2023
0,00 € PROFI Výťahy, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
20. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
523/2024
1 210,00 € doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD. Slovenská pošta, a. s.