Centrálny register zmlúv

Slovenská pošta, a. s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Júl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1249/2024 info
3 363,16 € Slovenská pošta, a. s. Iveta Milčáková
2. Júl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1293/2024 info
1 374,86 € Slovenská pošta, a. s. Lucia Foltinek
3. Júl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1288/2024 info
2 466,00 € Slovenská pošta, a. s. KMS-DREAM, s.r.o.
3. Júl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1245/2024 info
2 606,21 € Slovenská pošta, a. s. 365.bank, a. s.
3. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku
1/942/2022 info
841,50 € Slovenská pošta, a. s. Ahmet Abdulai zmrzlina JADRAN
11. Júl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1264/2024 info
29 630,92 € Slovenská pošta, a. s. Slovak Telekom, a.s.
11. Júl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1037/2024 info
1 765,23 € Slovenská pošta, a. s. Martin Gaál
6. Jún 2024
POISTNÁ ZMLUVA
1094/2024
2,20 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Slovenská pošta, a. s.
28. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení vývozu odpadových vôd zo žumpy
1067/2024
300,00 € Obec Bošáca Slovenská pošta, a. s.
28. Jún 2024
Rámcová dohoda o operatívnom lízingu motorových vozidiel
1468/2023
0,00 € LeasePlan Slovakia, s. r. o. Slovenská pošta, a. s.
28. Jún 2024
Rámcová dohoda o operatívnom lízingu motorových vozidiel
1110/2024
0,00 € ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
28. Jún 2024
Zmluva o dielo
8/2024
25 200,00 € LAKAVA Kvalita s. r. o. Slovenská pošta, a. s.
26. Jún 2024
Rámcová dohoda
320/2024
0,00 € ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Slovenská pošta, a. s.
2. Júl 2024
Dodatok č. 2 k Rámcovej kúpnej zmluve
2/763/2012 info
0,00 € REMPO, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
20. Jún 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1192/2024
0,00 € Patrik Zachar - Bicygláreň Slovenská pošta, a. s.
20. Jún 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1255/2024
0,00 € Gabriel Borsányi Slovenská pošta, a. s.
20. Jún 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1257/2024
0,00 € Ildikó Rákócziová - JÁZMIN Slovenská pošta, a. s.
20. Jún 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1282/2024
0,00 € Maroš Škultéty Slovenská pošta, a. s.
20. Jún 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1283/2024
0,00 € Katarína Berkešová Slovenská pošta, a. s.
20. Jún 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1284/2024
0,00 € Mário Vrana BEST Slovenská pošta, a. s.