Centrálny register zmlúv

Slovenská pošta, a. s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2024
Rámcová dohoda
792/2023
0,00 € KOVAL SYSTEMS, a. s. Slovenská pošta, a. s.
13. Máj 2024
Rámcová dohoda
123/2023
0,00 € QEX, a.s. Slovenská pošta, a. s.
21. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
941/2024 info
332 000,00 € Slovenská pošta, a. s. Tasheeny s.r.o.
10. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
820/2024
933,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Skačany Slovenská pošta, a. s.
9. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
847/2024
0,00 € Július Bulák Slovenská pošta, a. s.
9. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
904/2024
0,00 € Kristína Jóba – CHRISTINE DESIGN Slovenská pošta, a. s.
9. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
903/2024
0,00 € CHRISTINE DESIGN s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
9. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
890/2024
0,00 € Ľuboš Dobrý Slovenská pošta, a. s.
9. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
889/2024
0,00 € Senian s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
9. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
925/2024
0,00 € Silvia Kohútová Slovenská pošta, a. s.
9. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
926/2024
0,00 € BN Invest, s. r. o. Slovenská pošta, a. s.
9. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
880/2024
0,00 € Miroslav Fecko - PERGAMEN Slovenská pošta, a. s.
9. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
906/2024
0,00 € Jana Babicová – B MARKET Slovenská pošta, a. s.
10. Máj 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
842/2024 info
552,00 € Slovenská pošta, a. s. 365.bank, a. s.
7. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE
706/2024
0,00 € T+T, a.s. Slovenská pošta, a. s.
10. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
778/2024 info
5 532,22 € Slovenská pošta, a. s. PETKAR, s.r.o.
10. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
767/2024 info
1 916,00 € Slovenská pošta, a. s. Juraj Maciboba
10. Máj 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme pozemku
2/632/2018 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. BLT trucking s. r. o.
10. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov a ostatných priestorov na umiestnenie antény
768/2024 info
5 780,40 € Slovenská pošta, a. s. Slovak Telekom, a.s.
14. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
735/2024 info
1 511,12 € Slovenská pošta, a. s. Natália Krbicová