Centrálny register zmlúv

Slovenská pošta, a. s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Máj 2024
Zmluva o nájme pozemku
817/2024 info
514,27 € Slovenská pošta, a. s. SLOVSEED, spol. s r. o.
9. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
710/2024 info
34 048,51 € Slovenská pošta, a. s. Slovak Telekom, a.s.
14. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
839/2024 info
6 217,19 € Slovenská pošta, a. s. Slovak Telekom, a.s.
23. Máj 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme služobného bytu
2/838/2023 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Bc. Karolína Adamovicová
27. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
961/2024 info
670,00 € Slovenská pošta, a. s. Ľubomír Krajčí
27. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
955/2024 info
2 212,16 € Slovenská pošta, a. s. Miroslav Martiška Krajčírstvo
3. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí miesta na umiestnenie automatu na predaj potravín/nápojov
922/2024 info
2 805,12 € Slovenská pošta, a. s. Delikomat Slovensko, spol. s r.o.
31. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1057/2024 info
875,22 € Slovenská pošta, a. s. JUDr. Vladimír Gürtler, advokát
3. Jún 2024
DODATOK č. 1 k ZMLUVE o nájme služobného bytu
1/728/2023 info
4 026,28 € Slovenská pošta, a. s. Beáta Vágnerová
6. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
1055/2024 info
1 517,88 € Slovenská pošta, a. s. Soňa Kožuchová
30. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1017/2024
0,00 € ZELMAN, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
30. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1108/2024
0,00 € Karol Kisantal - súkromný podnikateľ Slovenská pošta, a. s.
30. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1143/2024
0,00 € Martin Turanský FULLKONTAKT Slovenská pošta, a. s.
30. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1144/2024
0,00 € DASKEN s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
30. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1148/2024
0,00 € Ing. Mária Štrbová Slovenská pošta, a. s.
30. Máj 2024
Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti Slovenská pošta, a.s.
3006/2024
0,00 € Ing. Melinda Burdanová Slovenská pošta, a. s.
30. Máj 2024
Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti Slovenská pošta, a.s.
3007/2024
0,00 € Ing. Filip Kamenský Slovenská pošta, a. s.
30. Máj 2024
Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti Slovenská pošta, a.s.
3008/2024
0,00 € Ing. Juliana Márquez Slovenská pošta, a. s.
30. Máj 2024
Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti Slovenská pošta, a.s.
3009/2024
0,00 € Ing. Michaela Rajtarová Slovenská pošta, a. s.
30. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
534/2024
1 045,00 € Mgr. art. Natália Ložeková Slovenská pošta, a. s.