Centrálny register zmlúv

Slovenská pošta, a. s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
955/2024 info
2 212,16 € Slovenská pošta, a. s. Miroslav Martiška Krajčírstvo
3. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí miesta na umiestnenie automatu na predaj potravín/nápojov
922/2024 info
2 805,12 € Slovenská pošta, a. s. Delikomat Slovensko, spol. s r.o.
31. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1057/2024 info
875,22 € Slovenská pošta, a. s. JUDr. Vladimír Gürtler, advokát
3. Jún 2024
DODATOK č. 1 k ZMLUVE o nájme služobného bytu
1/728/2023 info
4 026,28 € Slovenská pošta, a. s. Beáta Vágnerová
6. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
1055/2024 info
1 517,88 € Slovenská pošta, a. s. Soňa Kožuchová
30. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1017/2024
0,00 € ZELMAN, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
30. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1108/2024
0,00 € Karol Kisantal - súkromný podnikateľ Slovenská pošta, a. s.
30. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1143/2024
0,00 € Martin Turanský FULLKONTAKT Slovenská pošta, a. s.
30. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1144/2024
0,00 € DASKEN s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
30. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1148/2024
0,00 € Ing. Mária Štrbová Slovenská pošta, a. s.
30. Máj 2024
Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti Slovenská pošta, a.s.
3006/2024
0,00 € Ing. Melinda Burdanová Slovenská pošta, a. s.
30. Máj 2024
Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti Slovenská pošta, a.s.
3007/2024
0,00 € Ing. Filip Kamenský Slovenská pošta, a. s.
30. Máj 2024
Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti Slovenská pošta, a.s.
3008/2024
0,00 € Ing. Juliana Márquez Slovenská pošta, a. s.
30. Máj 2024
Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti Slovenská pošta, a.s.
3009/2024
0,00 € Ing. Michaela Rajtarová Slovenská pošta, a. s.
30. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
534/2024
1 045,00 € Mgr. art. Natália Ložeková Slovenská pošta, a. s.
30. Máj 2024
Licenčná zmluva
549/2024
165,00 € Hana Neumannová Slovenská pošta, a. s.
30. Máj 2024
Licenčná zmluva
550/2024
165,00 € Filip Šmehyl Slovenská pošta, a. s.
31. Máj 2024
Dohoda o platbe
975/2024 info
5 561,35 € Slovenská pošta, a. s. KAM Rent, s. r. o.
31. Máj 2024
Dohoda o platbe
976/2024 info
7 007,75 € Slovenská pošta, a. s. KAM Rent, s. r. o.
31. Máj 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
V/1895/2023 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Ľ+Z, s.r.o.