Centrálny register zmlúv

Slovenská pošta, a. s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme služobného bytu
5/977/2019 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Andrea Kostolániová
30. Máj 2024
Zmluva o nájme služobného bytu
1029/2024 info
2 692,44 € Slovenská pošta, a. s. Stanislav Katreniak
3. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1060/2024 info
3 363,16 € Slovenská pošta, a. s. Mgr. Mária Cichá
3. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1022/2024 info
1 335,40 € Slovenská pošta, a. s. Nataša Fedoroňková NATEX
3. Jún 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme služobného bytu
7/1082/2017 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Anežka Olejárová
6. Jún 2024
Zmluva o nájme služobného bytu
1012/2024 info
2 748,24 € Slovenská pošta, a. s. Jarmila Gulačová
6. Jún 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme služobného bytu
2/875/2022 info
1 116,24 € Slovenská pošta, a. s. Soňa Konečníková
12. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1015/2024 info
24 761,95 € Slovenská pošta, a. s. Slovak Telekom, a.s.
12. Jún 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme služobného bytu
3/825/2021 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Jozef Jurišin
17. Jún 2024
Zmluva o nájme služobného bytu
1080/2024 info
1 940,88 € Slovenská pošta, a. s. Libor Valta
17. Jún 2024
Zmluva o nájme služobného bytu
1081/2024 info
2 197,80 € Slovenská pošta, a. s. Mgr. Marianna Špurnayová
17. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1064/2024 info
2 726,71 € Slovenská pošta, a. s. 365.bank, a. s.
21. Jún 2024
Zmluva o nájme služobného bytu
1158/2024 info
1 815,48 € Slovenská pošta, a. s. Eva Junasová
21. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1089/2024 info
1 748,33 € Slovenská pošta, a. s. Ing. Eva Turčianska
21. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1199/2024 info
1 582,14 € Slovenská pošta, a. s. Eva Teluchová
27. Jún 2024
Zmluva o nájme pozemku
708/2024
1 224,40 € Urbár Terchová, pozemkové spoločenstvo Slovenská pošta, a. s.
28. Jún 2024
Zmluva o nájme služobného bytu
1193/2024 info
1 490,52 € Slovenská pošta, a. s. Imrich Horváth
1. Júl 2024
Zmluva o nájme služobného bytu
1051/2024 info
2 128,32 € Slovenská pošta, a. s. Zuzana Cintulová
1. Júl 2024
Zmluva o nájme služobného bytu
1181/2024 info
1 903,56 € Slovenská pošta, a. s. Bc. Želmíra Turčanová
1. Júl 2024
Zmluva o nájme služobného bytu
1235/2024 info
1 594,92 € Slovenská pošta, a. s. Martina Hermanová