Centrálny register zmlúv

Slovenská pošta, a. s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
735/2024 info
1 511,12 € Slovenská pošta, a. s. Natália Krbicová
7. Máj 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu
V/586/2011 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Viera Palanská
7. Máj 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
V/755/2023 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Viera Palanská
7. Máj 2024
Dodatok č . 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
1/361/2022 info
1 906,10 € Slovenská pošta, a. s. REVA Košice reklama s. r. o.
10. Máj 2024
Zmluva o nájme služobného bytu
846/2024 info
2 398,08 € Slovenská pošta, a. s. Ivan Strečok
2. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
794/2024
0,00 € Juraj Špaldoň - T A O Slovenská pošta, a. s.
2. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
796/2024
0,00 € Ján Mrlian Slovenská pošta, a. s.
2. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
891/2024
0,00 € Vladimír Dubrava - KADMAR Slovenská pošta, a. s.
2. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
892/2024
0,00 € Andrea Kováč AT Slovenská pošta, a. s.
2. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
893/2024
0,00 € Július Szomolai, MOBIL SHOP-CAPO Slovenská pošta, a. s.
7. Máj 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu
V/643/2009 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Alžbeta Ukropcová
7. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
741/2024 info
2 402,76 € Slovenská pošta, a. s. Patrik Ukropec
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme pozemku
631/2024 info
642,78 € Slovenská pošta, a. s. Igor Prukner
15. Apríl 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme služobného bytu
2/429/2023 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Roman Fujerík
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
606/2024 info
3 510,34 € Slovenská pošta, a. s. Jana Repová
25. Apríl 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme služobného bytu
3/462/2021 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Jozef Herczeg
26. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
683/2024 info
2 398,51 € Slovenská pošta, a. s. NN Finančné služby, s.r.o.
30. Apríl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
485/2024
1 225,00 € Mgr. art. Jozef Česla Slovenská pošta, a. s.
2. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
709/2024 info
2 688,61 € Slovenská pošta, a. s. SLOVSEED, spol. s r. o.
2. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
682/2024 info
6 840,00 € Slovenská pošta, a. s. Marcela Hurčíková