Centrálny register zmlúv

Slovenská pošta, a. s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí právnych služieb
795/2024
66 000,00 € Advocatur Gémeš, Filipová & Partner AG - BOOM & SMART Slovakia Slovenská pošta, a. s.
17. Máj 2024
Zmluva o nájme pozemku
541/2024
600,00 € Mesto Modra Slovenská pošta, a. s.
16. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
895/2024
0,00 € BENATTI s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
16. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
920/2024
0,00 € DANIELA FOOD, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
16. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
910/2024
0,00 € Štefanik Family, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
16. Máj 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI A SPOLOČNOM POSTUPE
271/2024
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Obchodné domy PRIOR STRED, a.s.
16. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
967/2024
0,00 € Magdaléna Nagyová DAJANA Slovenská pošta, a. s.
16. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
349/2024
0,00 € Investor: Obchodné domy PRIOR STRED, a.s. a Budúci oprávnený z vecného bremena:: Stredoslovenská distribučná, a.s. Slovenská pošta, a. s.
16. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1009/2024
0,00 € Renáta Vavríková Slovenská pošta, a. s.
16. Máj 2024
Dohoda o uznaní dlhu a o splátkovom kalendári
703/2024
950,00 € Slovenská pošta, a. s. Filip Ondriš
16. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1008/2024
0,00 € Marta Csánová Slovenská pošta, a. s.
16. Máj 2024
Kúpna zmluva
723/2023
1 425 000,00 € O2 Business Services, a. s. Slovenská pošta, a. s.
21. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
894/2024 info
633,68 € Slovenská pošta, a. s. Michal Krišanda
15. Máj 2024
Zmluva o dielo
1452/2023
21 468,00 € TEAM-T, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
15. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PORADENSKÝCH SLUŽIEB
175/2024
69 720,00 € PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
15. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
530/2024
1 145,00 € Mgr. art. Peter Nosáľ Slovenská pošta, a. s.
15. Máj 2024
RÁMCOVÁ DOHODA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY
1556/2023
0,00 € ROBINCO Slovakia s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
14. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
677/2024
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Obchodné domy PRIOR STRED, a.s.
14. Máj 2024
Rámcová dohoda o poskytnutí e-learningových kurzov a služieb podpory k systému LMS educate2me
2072/2023
0,00 € stengl a.s. Slovenská pošta, a. s.
14. Máj 2024
Rámcová dohoda
792/2023
0,00 € KOVAL SYSTEMS, a. s. Slovenská pošta, a. s.