Centrálny register zmlúv

Štátny fond rozvoja bývania

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 201/82/2014
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 201/82/2014
272 560,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome adresa: Ružová 177/10, 11 Veľký Meder, v zastúpení Stavebné bytové družstvo STAVBYT Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 201/82/2014
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 201/82/2014
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome adresa: Ružová 177/10, 11 Veľký Meder, v zastúpení Stavebné bytové družstvo STAVBYT Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
DODATOK Č. 1 k zmluve č. 201/74/2014 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 7.4.2014
DODATOK Č. 1 k zmluve č. 201/74/2014 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 7.4.2014
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome adresa: Komárňanská 24, 26, 28, 30 Veľký Meder, v zastúpení Stavebné bytové družstvo STAVBYT Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 201/74/2014
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 201/74/2014
504 120,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome adresa: Komárňanská 24, 26, 28, 30 Veľký Meder, v zastúpení Stavebné bytové družstvo STAVBYT Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 201/74/2014
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 201/74/2014
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome adresa: Komárňanská 24, 26, 28, 30 Veľký Meder, v zastúpení Stavebné bytové družstvo STAVBYT Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
DODATOK Č. 1 k zmluve č. 201/174/2012 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 19.4.2012
DODATOK Č. 1 k zmluve č. 201/174/2012 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 19.4.2012
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome adresa: M. Corvina 1321/21-28 Veľký Meder, v zastúpení Stavebné bytové družstvo STAVBYT Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 201/174/2012
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 201/174/2012
321 732,77 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome adresa: M. Corvina 1321/21-28 Veľký Meder, v zastúpení Stavebné bytové družstvo STAVBYT Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 201/174/2012
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 201/174/2012
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome adresa: M. Corvina 1321/21-28 Veľký Meder, v zastúpení Stavebné bytové družstvo STAVBYT Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
Záložná zmluva č. 706/111/2024
706/111/2024/ZZ
144 950,00 € Agáta Gontkovičová a spol. Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
DODATOK Č. 1 k zmluve č. 201/71/2014 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 31.3.2014
DODATOK Č. 1 k zmluve č. 201/71/2014 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 31.3.2014
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome adresa: Ružová 177/7,8,9 blok A2 Veľký Meder, v zastúpení Stavebné bytové družstvo STAVBYT Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 201/71/2014
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 201/71/2014
402 160,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome adresa: Ružová 177/7,8,9 ,Veľký Meder, v zastúpení Stavebné bytové družstvo STAVBYT Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 201/71/2014
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 201/71/2014
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome adresa: Ružová 177/7,8,9 blok A2,Veľký Meder, v zastúpení Stavebné bytové družstvo STAVBYT Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
DODATOK Č. 1 k zmluve č. 201/85/2014 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 7.4.2014
DODATOK Č. 1 k zmluve č. 201/85/2014 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 7.4.2014
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome adresa: Ružová 178/1,2 Blok D2 Veľký Meder, v zastúpení Stavebné bytové družstvo STAVBYT Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 201/85/2014
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 201/85/2014
145 840,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome adresa: Ružová 178/1,2,Veľký Meder, v zastúpení Stavebné bytové družstvo STAVBYT Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 201/85/2014
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 201/85/2014
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome adresa: Ružová 178/1,2, Blok D2, Veľký Meder, v zastúpení Stavebné bytové družstvo STAVBYT Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
DODATOK Č. 1 k zmluve č. 201/176/2012 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 19.4.2012
DODATOK Č. 1 k zmluve č. 201/176/2012 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 19.4.2012
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome adresa: Bratislavská 1964/11, 13, 15, 17 Veľký Meder, v zastúpení Stavebné bytové družstvo STAVBYT Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 201/176/2012
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 201/176/2012
294 754,79 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome adresa: Bratislavská 1964/11, 13, 15, 17 Veľký Meder, v zastúpení Stavebné bytové družstvo STAVBYT Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 201/176/2012
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 201/176/2012
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome adresa: Bratislavská 1964/11, 13, 15, 17 Veľký Meder, v zastúpení Stavebné bytové družstvo STAVBYT Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
Záložná zmluva č. 605/134/2024
605/134/2024/ZZ
112 840,00 € Monika Wahlandtová a spol. Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
DODATOK Č. 1 k zmluve č. 201/67/2014 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 31.3.2014
DODATOK Č. 1 k zmluve č. 201/67/2014 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 31.3.2014
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome adresa: Ružová 3, 4 Veľký Meder, v zastúpení Stavebné bytové družstvo STAVBYT Štátny fond rozvoja bývania