Centrálny register zmlúv

Štátny fond rozvoja bývania

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Zmluva o úvere č. 511/618/2023
511/618/2023
104 500,00 € Ivana Bučeková a spol. Štátny fond rozvoja bývania
27. November 2023
Zmluva o úvere
404/607/2023
135 360,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Nové Zámky, Nábrežná 4656/19, 21 v zastúpení Novozámocké bytové družstvo, družstvo Štátny fond rozvoja bývania
27. November 2023
Zmluva o úvere
307/568/2023
330 800,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Prievidza, Ulica A. Stodolu 162/12, v zastúpení SVB DOM Stodolu 162 Štátny fond rozvoja bývania
27. November 2023
Záložná zmluva č. 802/589/2023
802/589/2023/ZZ
156 000,00 € Jaroslav Mačanga a spol. Štátny fond rozvoja bývania
27. November 2023
Zmluva o úvere
309/564/2023
600 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Trenčín, Sibírska 693, 694, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Trenčín Štátny fond rozvoja bývania
27. November 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
309/564/2023/ZZ
600 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Sibírska 693, 694, Trenčín, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Trenčín Štátny fond rozvoja bývania
27. November 2023
Zmluva o úvere
204/643/2023
220 650,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Piešťany, Sv. Štefana 4318/16, v zastúpení Piešťanské stavebné bytové družstvo Štátny fond rozvoja bývania
27. November 2023
Zmluva o úvere
403/614/2023
716 280,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Vráble, Sídl. Lúky 1231/89, 90, v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Štátny fond rozvoja bývania
27. November 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
204/643/2023/ZZ
220 650,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Sv. Štefana 4318/16, Piešťany, v zastúpení Piešťanské stavebné bytové družstvo Štátny fond rozvoja bývania
27. November 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
403/614/2023/ZZ
716 280,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Sídl. Lúky 1231/89, 90, Vráble, v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Štátny fond rozvoja bývania
24. November 2023
Zmluva o úvere č 506/571/2023
506/571/2023
111 610,00 € Michal Vido a spol. Štátny fond rozvoja bývania
24. November 2023
Záložná zmluva č. 403/582/2023
403/582/2023/ZZ
80 000,00 € R1 properties s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
24. November 2023
Zmluva o úvere č. 205/626/2023
205/626/2023
55 000,00 € Kristína Ryšková Štátny fond rozvoja bývania
24. November 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
504/585/2023/ZZ
711 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Štúrova 1303/42, 44, 46, 48, Kysucké Nové Mesto, v zastúpení KYSUCA s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
24. November 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
611/641/2023/ZZ
35 200,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: M.Gorkého 762/10,12, Sliač, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Zvolen Štátny fond rozvoja bývania
24. November 2023
Záložná zmluva č. 201/621/2023
201/621/2023/ZZ
156 000,00 € Roman Kočan a spol. Štátny fond rozvoja bývania
23. November 2023
Zmluva o úvere
102/577/2023
84 730,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Bratislava, Korytnická 5163/2, v zastúpení Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
23. November 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
102/577/2023/ZZ
84 730,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Korytnická 5163/2, Bratislava, v zastúpení Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
23. November 2023
Zmluva o úvere
504/585/2023
711 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Kysucké Nové Mesto, Štúrova 1303/42, 44, 46, 48, v zastúpení KYSUCA s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
23. November 2023
Zmluva o úvere
611/641/2023
35 200,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Sliač, M. Gorkého 762/10,12, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Zvolen Štátny fond rozvoja bývania