Centrálny register zmlúv

Štátny fond rozvoja bývania

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Jún 2024
Zmluva o úvere
102/177/2024
126 920,00 € Jozefína Korpesio a spol. Štátny fond rozvoja bývania
11. Jún 2024
Zmluva o úvere
706/124/2024
118 800,00 € Mário Polyak Štátny fond rozvoja bývania
11. Jún 2024
Zmluva o úvere
605/51/2024
146 300,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Krupina, Majerský rad 2453/65, 66, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Zvolen Štátny fond rozvoja bývania
11. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
605/51/2024/ZZ
146 300,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Majerský rad 2453/65, 66, Krupina, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Zvolen Štátny fond rozvoja bývania
11. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
704/91/2024/ZZ
118 180,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Ulica Viktora Greschika 1749/6, Levoča, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Levoča Štátny fond rozvoja bývania
11. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
403/188/2024/ZZ
257 530,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Štiavnická 684/11,13; 685/15,17, Nitra, v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Štátny fond rozvoja bývania
11. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 404/88/2010
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 404/88/2010
159 330,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Družstevný rad 951/25,27,29,31, Štúrovo, v zastúpení Stavebné bytové družstvo občanov Štátny fond rozvoja bývania
11. Jún 2024
DODATOK Č. 1 k zmluve č. 404/88/2010 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 17.4.2010
DODATOK Č. 1 k zmluve č. 404/88/2010 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 17.4.2010
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Družstevný rad 951/25,27,29,31, Štúrovo, v zastúpení Stavebné bytové družstvo občanov Štátny fond rozvoja bývania
11. Jún 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 404/88/2010
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 404/88/2010
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Družstevný rad 951/25,27,29,31, Štúrovo, v zastúpení Stavebné bytové družstvo občanov Štátny fond rozvoja bývania
11. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
106/193/2024/ZZ
141 090,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Cesta mládeže 2903/36,38,40,42, Malacky, v zastúpení Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku Štátny fond rozvoja bývania
11. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
404/158/2024/ZZ
470 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Bartókova 1610/20, 22, Štúrovo, v zastúpení Enerbyt s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
11. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 404/53/2013/VPZ
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 404/53/2013/VPZ
289 542,61 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Vörösmartyho 1701/2,4,6, Štúrovo, v zastúpení Stavebné bytové družstvo občanov Štátny fond rozvoja bývania
11. Jún 2024
DODATOK Č. 1 k zmluve č. 404/53/2013/VPZ o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 17.6.2013
DODATOK Č. 1 k zmluve č. 404/53/2013/VPZ o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 17.6.2013
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Adresa: Vörösmartyho 1701/2, 4, 6, Štúrovo, v zastúpení Stavebné bytové družstvo občanov Štátny fond rozvoja bývania
11. Jún 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 404/53/2013/VPZ
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 404/53/2013/VPZ
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Vörösmartyho 1701/2, 4, 6, Štúrovo, v zastúpení Stavebné bytové družstvo občanov Štátny fond rozvoja bývania
11. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 404/529/2010
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 404/529/2010
261 040,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Sv. Štefana 61,63,65,67, Štúrovo, v zastúpení Stavebné bytové družstvo občanov Štátny fond rozvoja bývania
11. Jún 2024
DODATOK Č. 1 k zmluve č. 404/529/2010 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 14.1.2011
DODATOK Č. 1 k zmluve č. 404/529/2010 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 14.1.2011
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome adresa: Svätého Štefana 61, 63, 65, 67 Štúrovo, v zastúpení Stavebné bytové družstvo občanov Štátny fond rozvoja bývania
11. Jún 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 404/529/2010
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 404/529/2010
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Svätého Štefana 61, 63, 65, 67, Štúrovo, v zastúpení Stavebné bytové družstvo občanov Štátny fond rozvoja bývania
11. Jún 2024
Záložná zmluva č. 201/95/2024
201/95/2024/ZZ
211 770,00 € Klaudia Kántorová a spol. Štátny fond rozvoja bývania
11. Jún 2024
Zmluva o úvere č. 811/167/2024
811/167/2024
59 000,00 € Adam Horňák Štátny fond rozvoja bývania
11. Jún 2024
Zmluva o úvere
810/201/2024
80 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Spišská Nová Ves, Trieda 1. mája 2500/55, v zastúpení Bytové družstvo Spišská Nová Ves Štátny fond rozvoja bývania