Centrálny register zmlúv

Štátny fond rozvoja bývania

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 201/67/2014
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 201/67/2014
267 950,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome adresa: Ružová 178/3, 4 Veľký Meder, v zastúpení Stavebné bytové družstvo STAVBYT Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 201/67/2014
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 201/67/2014
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome adresa: Ružová 3, 4 Veľký Meder, v zastúpení Stavebné bytové družstvo STAVBYT Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
Zmluva o úvere
612/156/2024
510 420,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Nová Baňa, Štúrova 788/16, 22, v zastúpení Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
Zmluva o úvere
309/192/2024
146 500,00 € Martin Lobotka a spol. Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
Zmluva o úvere
105/146/2024
396 520,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Bratislava-Petržalka, Furdekova 2568/19, 21, v zastúpení Bytový podnik Petržalka, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
105/146/2024/ZZ
396 520,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Furdekova 2568/19, 21, Bratislava-Petržalka v zastúpení Bytový podnik Petržalka, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
612/156/2024/ZZ
510 420,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Štúrova 788/16, 22, Nová Baňa, v zastúpení Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
Zmluva o úvere č. 201/169/2024
201/169/2024
140 000,00 € Gergely Fekete a spol. Štátny fond rozvoja bývania
6. Jún 2024
Záložná zmluva č. 105/154/2024
105/154/2024/ZZ
229 970,00 € Ladislav Stríž a spol. Štátny fond rozvoja bývania
6. Jún 2024
Záložná zmluva č. 105/112/2024
105/112/2024/ZZ
169 000,00 € Igor Šajtlava a spol. Štátny fond rozvoja bývania
6. Jún 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 705/494/2014
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 705/494/2014
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Medzilaborce, Kpt. Nálepku 441:KYSUCA s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
6. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 705/494/2014 uzavretá podľa § 151a a nasl. zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 705/494/2014 uzavretá podľa § 151a a nasl. zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov
124 100,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Medzilaborce, Kpt. Nálepku 441:KYSUCA s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
6. Jún 2024
Záložná zmluva
104/133/2024/ZZ
156 000,00 € Anton Vojčák Štátny fond rozvoja bývania
5. Jún 2024
Záložná zmluva č. 306/100/2024
306/100/2024/ZZ
120 900,00 € Dalibor Peťovský a spol. Štátny fond rozvoja bývania
5. Jún 2024
Záložná zmluva č. 708/107/2024
708/107/2024/ZZ
124 800,00 € Miroslav Janiga a spol. Štátny fond rozvoja bývania
5. Jún 2024
Záložná zmluva č. 810/90/2024
810/90/2024/ZZ
97 760,00 € Gustav Schlesinger a spol. Štátny fond rozvoja bývania
5. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
307/67/2024/ZZ
278 400,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Cesta Vl. Clementisa 234/31, 33, 35, 37, 39, Prievidza, v zastúpení "POD BOROVICAMI" Štátny fond rozvoja bývania
5. Jún 2024
Zmluva o úvere
810/98/2024
46 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Krompachy, Lorencova ulica 1101/11, v zastúpení Bytové družstvo Spišská Nová Ves Štátny fond rozvoja bývania
5. Jún 2024
Zmluva o úvere č. 511/149/2024
511/149/2024
103 000,00 € Ladislav Dubeň Štátny fond rozvoja bývania
5. Jún 2024
Zmluva o úvere č. 802/152/2024
802/152/2024
169 000,00 € Dominik Daňko Štátny fond rozvoja bývania