Centrálny register zmlúv

Štátny fond rozvoja bývania

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Jún 2024
Záložná zmluva č. 102/162/2024/2
102/162/2024/2/ZZ
222 131,00 € Vladimír Gellen a spol. Štátny fond rozvoja bývania
27. Jún 2024
Záložná zmluva č. 108/115/2024
108/115/2024/ZZ
71 500,00 € BON REALITY spol. s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
27. Jún 2024
Záložná zmluva č. 707/174/2024
707/174/2024/ZZ
108 940,00 € Marián Ircha a spol. Štátny fond rozvoja bývania
27. Jún 2024
Záložná zmluva č. 207/163/2024
207/163/2024/ZZ
208 000,00 € Opoj Rezidencia, s. r. o. Štátny fond rozvoja bývania
27. Jún 2024
Zmluva o úvere
107/251/2024
500 060,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Pezinok, Záhradná 1390/18, 1391/20, 1392/22, 1393/24, v zastúpení Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku Štátny fond rozvoja bývania
26. Jún 2024
Zmluva o dielo č. ZM 14/2024, licenčná zmluva o zmluva o poskytovaní technickej a softvérovej podpory
ZM 14/2024
74 556,00 € ErasData Pro s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
26. Jún 2024
206/973/2008 Dohoda o pristúpení k dlhu
206/973/2008 Dohoda o pristúpení k dlhu
0,00 € Dominik Sokol Štátny fond rozvoja bývania
26. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
601/228/2024/ZZ
56 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: 29. augusta 1606/2, 4, 6, 8, Banská Bystrica, v zastúpení Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov 29. augusta 2-8 Štátny fond rozvoja bývania
26. Jún 2024
Záložná zmluva č. 201/150/2024
201/150/2024/ZZ
123 500,00 € Ján Varga a spol. Štátny fond rozvoja bývania
26. Jún 2024
Zmluva o úvere
601/256/2024
63 000,00 € Patrik Kučera a spol. Štátny fond rozvoja bývania
26. Jún 2024
Záložná zmluva č. 707/136/2024
707/136/2024/ZZ
234 000,00 € František Andrejko a spol. Štátny fond rozvoja bývania
26. Jún 2024
Záložná zmluva č. 707/136/2024/2
707/136/2024/2/ZZ
234 000,00 € Mária Andrejková a spol. Štátny fond rozvoja bývania
25. Jún 2024
Záložná zmluva č. 306/202/2024
306/202/2024/ZZ
124 800,00 € Peter Gardian Štátny fond rozvoja bývania
25. Jún 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o úvere č. 504/956/2007
Dodatok č. 1 k zmluve o úvere č. 504/956/2007
0,00 € Zuzana Holá Štátny fond rozvoja bývania
25. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
104/253/2024/ZZ
126 660,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Saratovská 2136/1, Bratislava-Dúbravka, v zastúpení Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o. Štátny fond rozvoja bývania
25. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
611/226/2024/ZZ
287 160,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Jedľová 783/15, 17, 19, Zvolen, v zastúpení SVB Borová Hora Štátny fond rozvoja bývania
24. Jún 2024
DODATOK Č. 1 k zmluve č. 104/1/2012/VPZ o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 20.2.2012
DODATOK Č. 1 k zmluve č. 104/1/2012/VPZ o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 20.2.2012
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Adresa: Silvánska1-29, Bratislava v zastúpení: iSprávca SK, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
24. Jún 2024
Zmluva o úvere
104/253/2024
126 660,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Bratislava-Dúbravka, Saratovská 2136/1, v zastúpení Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o. Štátny fond rozvoja bývania
24. Jún 2024
Zmluva o úvere
611/226/2024
287 160,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Zvolen, Jedľová 783/15, 17, 19, v zastúpení SVB Borová Hora Štátny fond rozvoja bývania
24. Jún 2024
Zmluva o úvere
502/219/2024
98 000,00 € Alexandra Petráková a spol. Štátny fond rozvoja bývania