Centrálny register zmlúv

Štátny fond rozvoja bývania

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2023
Zmluva o úvere
511/507/2023
132 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Žilina, Karpatská 3163/4, 5, v zastúpení Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina /skrátene OSBD Žilina/ Štátny fond rozvoja bývania
2. November 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 702/810/2017
Zmluva o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 702/810/2017
33 190,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Laborecká 1853/11, Humenné, v zastúpení Spoločenstvo vlastníkov bytov v bytovom dome na ul. Laboreckej č. 1853/11 Štátny fond rozvoja bývania
2. November 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 702/810/2017
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 702/810/2017
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Laborecká 1853/11, Humenné, v zastúpení Spoločenstvo vlastníkov bytov v bytovom dome na ul. Laboreckej č. 1853/11 Štátny fond rozvoja bývania
2. November 2023
Záložná zmluva č. 805/473/2023
805/473/2023/ZZ
100 000,00 € Peter Magda a spol. Štátny fond rozvoja bývania
2. November 2023
Záložná zmluva č. 613/412/2023
613/412/2023/ZZ
120 000,00 € Ľubomír Červenák a spol. Štátny fond rozvoja bývania
2. November 2023
Zmluva o úvere č. 707/541/2023
707/541/2023
116 400,00 € Ivan Žarnay a spol. Štátny fond rozvoja bývania
2. November 2023
Zmluva o úvere č. 307/569/2023
307/569/2023
79 000,00 € Róbert Ondrejovič a spol. Štátny fond rozvoja bývania
2. November 2023
Zmluva o úvere
505/508/2023
439 330,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Liptovský Mikuláš, Žiarska 604/6, v zastúpení " Žiarska č. 604/6 " Štátny fond rozvoja bývania
2. November 2023
Zmluva o úvere
403/512/2023
28 960,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Nitra , Trieda Andreja Hlinku 616/36, v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Štátny fond rozvoja bývania
2. November 2023
Záložná zmluva č. 707/535/2023
707/535/2023/ZZ
120 000,00 € Monika Brillová Štátny fond rozvoja bývania
2. November 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
511/507/2023/ZZ
132 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Karpatská 3163/4, 5, Žilina, v zastúpení Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina /skrátene OSBD Žilina/ Štátny fond rozvoja bývania
2. November 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
707/470/2023/ZZ
60 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Volgogradská 4787/10,12,14,16,18, Prešov, v zastúpení SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Štátny fond rozvoja bývania
31. Október 2023
Záložná zmluva č. 700/174/2021
Záložná zmluva č. 700/174/2021
773 071,00 € Obec Kružlov, v zastúpení Ing. Jozef Kmec, PhD., starosta obce Štátny fond rozvoja bývania
31. Október 2023
Záložná zmluva č. 700/175/2021
Záložná zmluva č. 700/175/2021
62 803,00 € Obec Kružlov, v zastúpení Ing. Jozef Kmec, PhD., starosta obce Štátny fond rozvoja bývania
31. Október 2023
Zmluva o pripojení do vládnej dátovej siete GOVNET a o poskytnutí súvisiacich výkonov
23/2023
5 604,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Štátny fond rozvoja bývania
30. Október 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 104/70/2013
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 104/70/2013
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Majerníkova 3007/8, 10, 12, Bratislava, v zastúpení Bytové družstvo Petržalka, družstvo Štátny fond rozvoja bývania
30. Október 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 104/70/2013
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 104/70/2013
200 943,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Majerníkova 3007/8, 10, 12, Bratislava - Karlova Ves, v zastúpení Bytové družstvo Petržalka, družstvo Štátny fond rozvoja bývania
27. Október 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
207/539/2023/ZZ
91 400,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Ulica Juraja Slottu 6467/14,15,16, Trnava, v zastúpení Bytové družstvo so sídlom v Trnave Štátny fond rozvoja bývania
27. Október 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
203/531/2023/ZZ
271 200,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: SNP 872/21/A, 21/B, 21/C, 21/D, 21/E, Hlohovec, v zastúpení Bytové družstvo so sídlom v Trnave Štátny fond rozvoja bývania
27. Október 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
305/488/2023/ZZ
45 600,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Malá okružná 928/30, 32, 34, Partizánske v zastúpení Stavebné bytové družstvo Štátny fond rozvoja bývania