Centrálny register zmlúv

Štátny fond rozvoja bývania

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
803/211/2024/ZZ
750 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Hemerkova 1310/27, 29, 31, 33, Košice, v zastúpení Stavebné bytové družstvo II. Košice Štátny fond rozvoja bývania
19. Jún 2024
Zmluva o úvere
102/113/2024
217 390,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Bratislava, Mierová 318/16, 18, v zastúpení SEM s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
19. Jún 2024
Zmluva o úvere
400/47/2024
409 100,00 € Obec Nová Ves nad Žitavou Štátny fond rozvoja bývania
19. Jún 2024
Zmluva o úvere
400/48/2024
37 100,00 € Obec Nová Ves nad Žitavou Štátny fond rozvoja bývania
19. Jún 2024
Zmluva o úvere
806/183/2024
96 150,00 € Alexandra Nagyová Štátny fond rozvoja bývania
19. Jún 2024
Záložná zmluva č. 202/209/2024
202/209/2024/ZZ
130 780,00 € Michal Szabo a spol. Štátny fond rozvoja bývania
19. Jún 2024
Záložná zmluva č. 706/116/2024
706/116/2024/ZZ
182 208,00 € Ján Kuruc a spol. Štátny fond rozvoja bývania
19. Jún 2024
Záložná zmluva č. 811/194/2024
811/194/2024/ZZ
111 800,00 € Mária Hoľanová Štátny fond rozvoja bývania
19. Jún 2024
Záložná zmluva č. 107/231/2024
107/231/2024/ZZ
161 980,00 € Nikoleta Talajková Štátny fond rozvoja bývania
18. Jún 2024
Záložná zmluva č. 403/153/2024
403/153/2024/ZZ
Doplnená
174 650,00 € R1 properties s.r.o., a spol. Štátny fond rozvoja bývania
18. Jún 2024
Záložná zmluva č. 108/135/2024
108/135/2024/ZZ
138 970,00 € Vladimír Šuplata a spol. Štátny fond rozvoja bývania
18. Jún 2024
Záložná zmluva č. 102/177/2024
102/177/2024/ZZ
164 996,00 € Jaroslav Prikler a spol. Štátny fond rozvoja bývania
18. Jún 2024
Záložná zmluva č. 706/124/2024
706/124/2024/ZZ
118 800,00 € Nadácia PROVIDA, a spol. Štátny fond rozvoja bývania
18. Jún 2024
Záložná zmluva č. 508/185/2024
508/185/2024/ZZ
179 400,00 € Jozef Debnár a spol. Štátny fond rozvoja bývania
18. Jún 2024
Záložná zmluva č. 309/123/2024
309/123/2024/ZZ
153 140,00 € BpV Construction, s. r. o. Štátny fond rozvoja bývania
18. Jún 2024
Záložná zmluva č. 201/169/2024
201/169/2024/ZZ
182 000,00 € Eugen Jakus a spol. Štátny fond rozvoja bývania
18. Jún 2024
Zmluva o úvere
802/139/2024
660 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Košice-Sever, Gerlachovská 869/24,26, 28, v zastúpení Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
18. Jún 2024
Zmluva o úvere
803/211/2024
750 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Košice, Hemerkova 1310/27, 29, 31, 33, v zastúpení Stavebné bytové družstvo II. Košice Štátny fond rozvoja bývania
17. Jún 2024
Zmluva o úvere
302/199/2024
92 300,00 € Benjamín Jozef Šiškovič a spol. Štátny fond rozvoja bývania
17. Jún 2024
Zmluva o úvere
506/195/2024
117 900,00 € Gabriel Doruľa a spol. Štátny fond rozvoja bývania