Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Štátny fond rozvoja bývania

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. December 2023
Zmluva o úvere
105/630/2023
120 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Bratislava-Petržalka, Holíčska 3167/19, v zastúpení Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o. Štátny fond rozvoja bývania
1. December 2023
Záložná zmluva č. 300/50/2022/2
Záložná zmluva č. 300/50/2022/2
1 755 000,00 € Mesto Nové Mesto nad Váhom, v zastúpení Ing. Franitšek Mašlonka, primátor mesta Štátny fond rozvoja bývania
1. December 2023
Záložná zmluva č. 300/51/2022/2
Záložná zmluva č. 300/51/2022/2
100 724,00 € Mesto Nové Mesto nad Váhom, v zastúpení Ing. Franitšek Mašlonka, primátor mesta Štátny fond rozvoja bývania
1. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
803/119/2023/2/ZZ
46 290,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Idanská 775/25,27,29, Košice v zastúpení Stavebné bytové družstvo II. Košice Štátny fond rozvoja bývania
1. December 2023
Záložná zmluva č. 205/626/2023
205/626/2023/ZZ
55 000,00 € Róbert Martoň Štátny fond rozvoja bývania
1. December 2023
Zmluva o úvere
207/584/2023
1 370 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Trnava, Saleziánska 6733/22, 24, 26, 28 v zastúpení Bytové družstvo so sídlom v Trnave Štátny fond rozvoja bývania
1. December 2023
Zmluva o úvere č 511/673/2023
511/673/2023
75 000,00 € Zuzana Rovenská Štátny fond rozvoja bývania
1. December 2023
Záložná zmluva č. 803/591/2023
803/591/2023/ZZ
80 000,00 € Vilibald Žižak a spol. Štátny fond rozvoja bývania
1. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
104/456/2023/ZZ
278 370,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Jána Stanislava 3531/22, 24, 26, 28, Bratislava-Karlova Ves, v zastúpení MADJAN, s. r. o. Štátny fond rozvoja bývania
1. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
207/584/2023/ZZ
1 370 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Saleziánska 6733/22, 24, 26, 28, Trnava, v zastúpení Bytové družstvo so sídlom v Trnave Štátny fond rozvoja bývania
1. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
803/596/2023/ZZ
827 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Dénešova 1146/2, Košice-Sídlisko KVP, v zastúpení Stavebné bytové družstvo II. Košice Štátny fond rozvoja bývania
1. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
803/590/2023/ZZ
254 470,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Mikovíniho 32/1, 3, 5, 7, 9, 11, Košice, v zastúpení BYTY - SERVIS, spol. s r.o. Košice Štátny fond rozvoja bývania
1. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
611/578/2023/ZZ
97 470,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: M. M. Hodžu 6979/12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Zvolen, v zastúpení Spoločenstvo vlastníkov bytov - Hodžova 6979 Štátny fond rozvoja bývania
1. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
406/617/2023/ZZ
233 980,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Ľ. Fullu 2566/37, 39, 41, Topoľčany, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Topoľčany Štátny fond rozvoja bývania
1. December 2023
Zmluva o úvere č. 800/478/2023
800/478/2023
604 430,00 € Mesto Spišská Nová Ves Štátny fond rozvoja bývania
30. November 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
403/619/2023/ZZ
80 100,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Petzwalova 645/56, 58, 60, Nitra, v zastúpení Spoločenstvo Mladých Štátny fond rozvoja bývania
30. November 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
406/620/2023/ZZ
29 400,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: P. O. Hviezdoslava 2324/A, B, C, Topoľčany, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Topoľčany Štátny fond rozvoja bývania
30. November 2023
Zmluva o úvere č. 207/666/2023
207/666/2023
120 000,00 € Šimon Huraj, Štátny fond rozvoja bývania
30. November 2023
Zmluva o úvere č. 707/629/2023
707/629/2023
120 000,00 € Vojtech Duchoň a spol. Štátny fond rozvoja bývania
30. November 2023
Zmluva o úvere
803/596/2023
827 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Košice-Sídlisko KVP, Dénešova 1146/2, v zastúpení Stavebné bytové družstvo II. Košice Štátny fond rozvoja bývania