Centrálny register zmlúv

Štátny fond rozvoja bývania

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
807/484/2023/ZZ
135 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Jana A. Komenského 1334/34, 36, 38, 40, Michalovce, v zastúpení Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov TOPBYT Štátny fond rozvoja bývania
27. Október 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
810/520/2023/ZZ
100 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Komenského 2088/17, 19, Spišská Nová Ves, v zastúpení Spoločenstvo vlastníkov bytov KOMENSKÉHO 17 -19 Štátny fond rozvoja bývania
27. Október 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
105/534/2023/ZZ
128 390,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Andrusovova 1047/7, Bratislava-Petržalka, v zastúpení Správca s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
27. Október 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 806/170/2013/VPZ
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 806/170/2013/VPZ
242 503,64 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Námestie Mieru 944/13,14, Moldava nad Bodvou, v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo - Správa bytov Štátny fond rozvoja bývania
27. Október 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 806/170/2013/VPZ
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 806/170/2013/VPZ
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Námestie mieru 944/13, 14, Moldava nad Bodvou, v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo - Správa bytov Štátny fond rozvoja bývania
27. Október 2023
Záložná zmluva
707/375/2023/ZZ
135 980,00 € Michal Babinčák a spol. Štátny fond rozvoja bývania
27. Október 2023
Záložná zmluva č. 102/826/2007/2
Záložná zmluva č. 102/826/2007/2
43 152,10 € Andrea Krajčiová, rod. Krajčiová Štátny fond rozvoja bývania
27. Október 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 105/48/2013
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 105/48/2013
320 717,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Pečnianska 13,15, Bratislava - Petržalka, v zastúpení Bytové družstvo Petržalka Štátny fond rozvoja bývania
27. Október 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 105/48/2013/VPZ
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 105/48/2013/VPZ
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Pečnianska 1212/13 - 15, Bratislava, v zastúpení Bytové družstvo Petržalka Štátny fond rozvoja bývania
27. Október 2023
Zmluva o úvere č. 511/383/2023
511/383/2023
105 000,00 € Nikola Majdanová a spol. Štátny fond rozvoja bývania
27. Október 2023
Zmluva o úvere
406/526/2023
136 320,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Topoľčany, M. A. Bazovského 2345/6, 8, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Topoľčany Štátny fond rozvoja bývania
27. Október 2023
Zmluva o úvere
101/528/2023
41 720,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Bratislava, Krížna 4075/19, v zastúpení MADJAN, s. r. o. Štátny fond rozvoja bývania
26. Október 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
304/465/2023/ZZ
197 860,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Kpt. Nálepku 852/6, Nové Mesto nad Váhom, v zastúpení Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
26. Október 2023
Zmluva o úvere č. 802/462/2023
802/462/2023
120 000,00 € Jakub Steranka a spol. Štátny fond rozvoja bývania
26. Október 2023
Zmluva o úvere
400/397/2023
628 220,00 € Obec Čajkov Štátny fond rozvoja bývania
26. Október 2023
Zmluva o úvere
400/398/2023
68 410,00 € Obec Čajkov Štátny fond rozvoja bývania
26. Október 2023
Zmluva o úvere č. 511/435/2023
511/435/2023
105 000,00 € Lukáš Pekný a spol. Štátny fond rozvoja bývania
26. Október 2023
Záložná zmluva
400/397/2023/ZZ
816 686,00 € Obec Čajkov Štátny fond rozvoja bývania
26. Október 2023
Záložná zmluva
400/398/2023/ZZ
88 933,00 € Obec Čajkov Štátny fond rozvoja bývania
26. Október 2023
Zmluva o úvere
403/517/2023
31 460,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Nitra, Čajkovského 431/28, v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Štátny fond rozvoja bývania