Centrálny register zmlúv

Štátny fond rozvoja bývania

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Zmluva o financovaní
Zmluva o financovaní
411 445 944,70 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Štátny fond rozvoja bývania
10. November 2017
Zmluve o financovaní medzi MPRV SR a ŠFRB
ZM 7/2017 ŠFRB / 630/B820/2017 MPRV
139 249 178,12 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Štátny fond rozvoja bývania
8. Január 2019
Zmluva o financovaní
351/2018/MPRVSR-940
Doplnená
139 000 000,00 € Štátny fond rozvoja bývania Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
12. November 2021
Zmluva o financovaní
11/2021
47 800 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Štátny fond rozvoja bývania
8. November 2022
Záložná zmluva
400/288/2022/ZZ
13 094 107,00 € KANVOD SK, s.r.o. a spol Štátny fond rozvoja bývania
8. November 2022
Záložná zmluva
400/288/2022/2/ZZ
13 094 107,00 € BenátCentrum, spol. s r.o. Štátny fond rozvoja bývania
28. Marec 2024
Záložná zmluva
400/288/2022/3/ZZ
13 094 107,00 € GRADE SERVIS s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
4. Október 2022
Zmluva o úvere č. 400/288/2022
400/288/2022
10 072 390,00 € GRADE SERVIS s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
12. Január 2024
Zmluva o úvere
600/1010/2023
5 776 490,00 € AGRIGAS, s. r. o. Štátny fond rozvoja bývania
28. Júl 2020
Zmluva o úvere 600/246/2020
600/246/2020
5 682 520,00 € Mesto Brezno Štátny fond rozvoja bývania
24. Február 2022
Záložná zmluva č. 200/581/2021
200/581/2021/ZZ
5 490 823,00 € HANT Development, a. s. Štátny fond rozvoja bývania
23. Jún 2017
Zmluva o úvere
400/139/2017
5 084 000,00 € Mesto Šaľa Štátny fond rozvoja bývania
22. Október 2019
Záložná zmluva
400/139/2017/ZZ
5 084 000,00 € IC Holding, s.r.o. a spol. Štátny fond rozvoja bývania
1. Júl 2022
Záložná zmluva č. 300/73/2022
300/73/2022/ZZ
Doplnená
6 249 152,00 € STROJSTAV EU spol. s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
25. August 2020
Záložná zmluva č. 500/149/2020
500/149/2020/ZZ
4 782 583,00 € HANT Development,a.s, v zastúpení Ing.Peter Klenovič, podpredseda predstavenstva Štátny fond rozvoja bývania
4. Október 2021
Záložná zmluva č. 600/231/2021
600/231/2021/ZZ
Doplnená
5 838 160,00 € Mesto Brezno Štátny fond rozvoja bývania
23. Marec 2023
Záložná zmluva
600/9/2023/ZZ
4 738 513,00 € VKÚ BYTY s.r.o. a spol. Štátny fond rozvoja bývania
4. Október 2023
Záložná zmluva č. 800/132/2021/2
800/132/2021/2/ZZ
4 664 283,00 € Mesto Trebišov Štátny fond rozvoja bývania
3. Máj 2024
Záložná zmluva č. 800/132/2021/3
Záložná zmluva č. 800/132/2021/3
4 664 283,00 € Mesto Trebišov, v zastúpení PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta Štátny fond rozvoja bývania
9. Júl 2024
Zmluva o úvere
200/304/2024
4 622 540,00 € Mesto Gabčíkovo Štátny fond rozvoja bývania