Centrálny register zmlúv

Štátny fond rozvoja bývania

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2024
Zmluva o úvere
802/139/2024
660 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Košice-Sever, Gerlachovská 869/24,26, 28, v zastúpení Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
18. Jún 2024
Zmluva o úvere
803/211/2024
750 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Košice, Hemerkova 1310/27, 29, 31, 33, v zastúpení Stavebné bytové družstvo II. Košice Štátny fond rozvoja bývania
17. Jún 2024
Zmluva o úvere
302/199/2024
92 300,00 € Benjamín Jozef Šiškovič a spol. Štátny fond rozvoja bývania
17. Jún 2024
Zmluva o úvere
506/195/2024
117 900,00 € Gabriel Doruľa a spol. Štátny fond rozvoja bývania
17. Jún 2024
Záložná zmluva č. 713/103/2024
713/103/2024/ZZ
143 000,00 € Michal Staškovič a spol. Štátny fond rozvoja bývania
17. Jún 2024
Záložná zmluva č. 204/144/2024
204/144/2024/ZZ
194 961,00 € Peter Hruška a spol. Štátny fond rozvoja bývania
17. Jún 2024
DODATOK Č. 2 k zmluve č. 706/76/2011 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 22.3.2011
DODATOK Č. 2 k zmluve č. 706/76/2011 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 22.3.2011
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu adresa: Maše Haľamovej 4005/4 Štrbské Pleso: SPOLBYT, s.r.o. Poprad Štátny fond rozvoja bývania
17. Jún 2024
DODATOK č. 2 k ZMLUVE O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV č. 106/1699/2007
DODATOK č. 2 k ZMLUVE O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV č. 106/1699/2007
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Jilemnického 57 Stupava v zastúení: Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o Štátny fond rozvoja bývania
17. Jún 2024
Zmluva o úvere
707/223/2024
111 500,00 € Marek Rusňák a spol. Štátny fond rozvoja bývania
17. Jún 2024
Zmluva o úvere
707/184/2024
175 000,00 € Daniel Čollák a spol. Štátny fond rozvoja bývania
17. Jún 2024
Zmluva o úvere č. 805/227/2024
805/227/2024
131 500,00 € Jarmila Šuľaková a spol. Štátny fond rozvoja bývania
14. Jún 2024
Zmluva o úvere
201/150/2024
95 000,00 € Tamás Karácsony a spol. Štátny fond rozvoja bývania
14. Jún 2024
Zmluva o úvere
403/110/2024
174 650,00 € Mário Múčka Štátny fond rozvoja bývania
14. Jún 2024
Zmluva o úvere
104/66/2024
458 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Bratislava-Dúbravka, Drobného 1903/16, 18, 20, v zastúpení DOMUS Bratislava, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
14. Jún 2024
Zmluva o úvere
707/40/2024
185 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Prešov, Škultétyho 3702/19, v zastúpení SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Štátny fond rozvoja bývania
14. Jún 2024
Zmluva o úvere
304/132/2024
206 540,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Nové Mesto nad Váhom, Krátka 2030/8, 9, v zastúpení Stavebné bytové družstvo občanov Nové Mesto nad Váhom Štátny fond rozvoja bývania
14. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
707/40/2024/ZZ
185 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Škultétyho 3702/19, Prešov, v zastúpení SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Štátny fond rozvoja bývania
14. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
104/66/2024/ZZ
458 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Drobného 1903/16, 18, 20, Bratislava-Dúbravka, v zastúpení DOMUS Bratislava, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
14. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
304/132/2024/ZZ
206 540,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Krátka 2030/8, 9, Nové Mesto nad Váhom, v zastúpení Stavebné bytové družstvo občanov Nové Mesto nad Váhom Štátny fond rozvoja bývania
14. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
ZM 13/2024
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Štátny fond rozvoja bývania