Centrálny register zmlúv

Štátny fond rozvoja bývania

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
303/137/2024/ZZ
612 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Sídlisko Dušana Jurkoviča 418/25, 27, 29, Brezová pod Bradlom v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Senica Štátny fond rozvoja bývania
5. Jún 2024
Zmluva o úvere č. 107/212/2024
107/212/2024
180 000,00 € Filip Adamec Štátny fond rozvoja bývania
5. Jún 2024
Záložná zmluva č. 107/212/2024
107/212/2024/ZZ
234 000,00 € Tomáš Ormandy Štátny fond rozvoja bývania
5. Jún 2024
Zmluva o úvere č. 707/69/2024
707/69/2024
148 000,00 € František Berko Štátny fond rozvoja bývania
4. Jún 2024
Zmluva o úvere
707/155/2024
66 700,00 € Veronika Bacherová a spol. Štátny fond rozvoja bývania
4. Jún 2024
Zmluva o úvere
403/153/2024
133 420,00 € Samuel Mráz a spol. Štátny fond rozvoja bývania
4. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
203/9/2024/ZZ
52 520,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Michalská 2343/5, Hlohovec, v zastúpení Bytové družstvo so sídlom v Trnave Štátny fond rozvoja bývania
4. Jún 2024
Zmluva o úvere č. 403/142/2024
403/142/2024
180 000,00 € Dominika Vinarčíková Štátny fond rozvoja bývania
4. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
107/6/2024/ZZ
129 550,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Muškátová 2604/30, Muškátová 2605/32, Pezinok, v zastúpení 24 b.j. Muškátová 30,32, Pezinok Štátny fond rozvoja bývania
4. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
803/20/2024/ZZ
883 360,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Húskova 1285/21, 23, 25, Košice, v zastúpení Stavebné bytové družstvo II. Košice Štátny fond rozvoja bývania
4. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
606/28/2024/ZZ
502 220,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Rúbanisko II 418/ 4, 5, 6, 7, 8, 9, Lučenec, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Lučenec Štátny fond rozvoja bývania
4. Jún 2024
DODATOK Č. 1 k zmluve č. 104/609/2012 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 5.12.2012
DODATOK Č. 1 k zmluve č. 104/609/2012 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 5.12.2012
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu adresa: Hodálova 2, 4, 6, Bratislava: iSprávca SK, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
4. Jún 2024
DODATOK Č. 1 k zmluve č. 104/1/2012/VPZ o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 20.2.2012
DODATOK Č. 1 k zmluve č. 104/1/2012/VPZ o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 20.2.2012
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Adresa: Silvánska1-29, Bratislava v zastúpení: iSprávca SK, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
4. Jún 2024
DODATOK Č. 1 k zmluve č. 104/14/2012 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 20.2.2012 v zastúpení: iSprávca SK, s.r.o.
DODATOK Č. 1 k zmluve č. 104/14/2012 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 20.2.2012
0,00 € DODATOK Č. 1 k zmluve č. 104/14/2012 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 20.2.2012 v zastúpení: iSprávca SK, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
4. Jún 2024
DODATOK č. 1 k zmluve o úvere č. 203/6737/1998 uzatvorenej dňa 12.6.2000
DODATOK č. 1 k zmluve o úvere č. 203/6737/1998 uzatvorenej dňa 12.6.2000
0,00 € Vladimír Kabašta, rod. Štátny fond rozvoja bývania
4. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
201/97/2024/ZZ
176 360,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Neratovické nám. 2147/13,14,15, Dunajská Streda, v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo, Dunajská Streda Štátny fond rozvoja bývania
4. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
511/130/2024/ZZ
130 500,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Eduarda Nécseya 3167, Žilina, v zastúpení Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina /skrátene OSBD Žilina/ Štátny fond rozvoja bývania
4. Jún 2024
Záložná zmluva č. 202/26/2024
202/26/2024/ZZ
154 700,00 € Nesta Nagyová a spol. Štátny fond rozvoja bývania
4. Jún 2024
Záložná zmluva č. 202/34/2024
202/34/2024/ZZ
204 100,00 € Pavol Šopor a spol. Štátny fond rozvoja bývania
4. Jún 2024
Záložná zmluva č. 810/70/2024
810/70/2024/ZZ
101 270,00 € Janka Novotná Štátny fond rozvoja bývania