Centrálny register zmlúv

Štátny fond rozvoja bývania

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2024
Záložná zmluva č. 309/192/2024
309/192/2024/ZZ
190 450,00 € Július Alexy a spol. Štátny fond rozvoja bývania
20. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
102/113/2024/ZZ
217 390,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Mierová 318/16, 18, Bratislava , v zastúpení SEM s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
20. Jún 2024
Zmluva o úvere
611/222/2024
94 800,00 € Jana Paučová Štátny fond rozvoja bývania
20. Jún 2024
Záložná zmluva č. 601/229/2024
601/229/2024/ZZ
186 940,00 € Dominika Štefanovská a spol. Štátny fond rozvoja bývania
20. Jún 2024
Záložná zmluva č. 401/54/2024
401/54/2024/ZZ
130 000,00 € Sylvia Sedlaceková Štátny fond rozvoja bývania
20. Jún 2024
Záložná zmluva č. 707/69/2024
707/69/2024/ZZ
192 400,00 € Miron Timko a spol. Štátny fond rozvoja bývania
20. Jún 2024
Zmluva o úvere
403/238/2024
121 500,00 € Martin Gerhát a spol. Štátny fond rozvoja bývania
19. Jún 2024
Záložná zmluva č. 103/203/2024
103/203/2024/ZZ
159 930,00 € Jakub Zlocha Štátny fond rozvoja bývania
19. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
802/139/2024/ZZ
660 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Gerlachovská 869/24, 26, 28, Košice-Sever, v zastúpení Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
19. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
803/211/2024/ZZ
750 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Hemerkova 1310/27, 29, 31, 33, Košice, v zastúpení Stavebné bytové družstvo II. Košice Štátny fond rozvoja bývania
19. Jún 2024
Zmluva o úvere
102/113/2024
217 390,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Bratislava, Mierová 318/16, 18, v zastúpení SEM s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
19. Jún 2024
Zmluva o úvere
400/47/2024
409 100,00 € Obec Nová Ves nad Žitavou Štátny fond rozvoja bývania
19. Jún 2024
Zmluva o úvere
400/48/2024
37 100,00 € Obec Nová Ves nad Žitavou Štátny fond rozvoja bývania
19. Jún 2024
Zmluva o úvere
806/183/2024
96 150,00 € Alexandra Nagyová Štátny fond rozvoja bývania
19. Jún 2024
Záložná zmluva č. 202/209/2024
202/209/2024/ZZ
130 780,00 € Michal Szabo a spol. Štátny fond rozvoja bývania
19. Jún 2024
Záložná zmluva č. 706/116/2024
706/116/2024/ZZ
182 208,00 € Ján Kuruc a spol. Štátny fond rozvoja bývania
19. Jún 2024
Záložná zmluva č. 811/194/2024
811/194/2024/ZZ
111 800,00 € Mária Hoľanová Štátny fond rozvoja bývania
19. Jún 2024
Záložná zmluva č. 107/231/2024
107/231/2024/ZZ
161 980,00 € Nikoleta Talajková Štátny fond rozvoja bývania
18. Jún 2024
Záložná zmluva č. 403/153/2024
403/153/2024/ZZ
Doplnená
174 650,00 € R1 properties s.r.o., a spol. Štátny fond rozvoja bývania
18. Jún 2024
Záložná zmluva č. 108/135/2024
108/135/2024/ZZ
138 970,00 € Vladimír Šuplata a spol. Štátny fond rozvoja bývania