Centrálny register zmlúv

Štátny fond rozvoja bývania

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2024
Záložná zmluva č. 707/155/2024
707/155/2024/ZZ
86 710,00 € Daniela Navrátilová a spol. Štátny fond rozvoja bývania
12. Jún 2024
Zmluva o úvere
403/166/2024
98 090,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Nitra, Sitnianska 671/1, v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Štátny fond rozvoja bývania
12. Jún 2024
Zmluva o úvere
807/73/2024
224 300,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Michalovce, Okružná 1300/66, 68, 70, 72, v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce Štátny fond rozvoja bývania
12. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
403/166/2024/ZZ
98 090,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Sitnianska 671/1, Nitra, v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Štátny fond rozvoja bývania
12. Jún 2024
Záložná zmluva č. 707/85/2024
707/85/2024/ZZ
129 350,00 € Martin Senderák a spol. Štátny fond rozvoja bývania
12. Jún 2024
Zmluva o úvere
309/141/2024
249 890,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Trenčín, Žilinská 657/7, v zastúpení Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 657 Štátny fond rozvoja bývania
12. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
309/141/2024/ZZ
249 890,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Žilinská 657/7, Trenčín, v zastúpení Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 657 Štátny fond rozvoja bývania
12. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
807/73/2024/ZZ
224 300,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Okružná 1300/66, 68, 70, 72, Michalovce, v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce Štátny fond rozvoja bývania
12. Jún 2024
Záložná zmluva č. 403/142/2024
403/142/2024/ZZ
180 000,00 € Pavel Varga Štátny fond rozvoja bývania
12. Jún 2024
Zmluva o úvere č. 108/115/2024
108/115/2024
55 000,00 € Ľuboslav Vartovník a spol. Štátny fond rozvoja bývania
12. Jún 2024
Zmluva o úvere č. 811/194/2024
811/194/2024
86 000,00 € Roman Smandra a spol. Štátny fond rozvoja bývania
12. Jún 2024
Zmluva o úvere č. 202/209/2024
202/209/2024
100 600,00 € Dominika Turi Nagyová Štátny fond rozvoja bývania
12. Jún 2024
Zmluva o úvere č. 508/185/2024
508/185/2024
138 000,00 € Dávid Debnár a spol. Štátny fond rozvoja bývania
12. Jún 2024
Záložná zmluva č. 707/74/2024
707/74/2024/ZZ
144 755,00 € Marián Gargalík a spol. Štátny fond rozvoja bývania
11. Jún 2024
Záložná zmluva č. 300/277/2021
Záložná zmluva č. 300/277/2021
127 621,00 € Mesto Púchov, v zastúpení JUDr. Katarína Heneková, M.B.A., primátorka mesta Štátny fond rozvoja bývania
11. Jún 2024
Zmluva o úvere
306/202/2024
96 000,00 € Juraj Sovík a spol. Štátny fond rozvoja bývania
11. Jún 2024
Zmluva o úvere
102/177/2024
126 920,00 € Jozefína Korpesio a spol. Štátny fond rozvoja bývania
11. Jún 2024
Zmluva o úvere
706/124/2024
118 800,00 € Mário Polyak Štátny fond rozvoja bývania
11. Jún 2024
Zmluva o úvere
605/51/2024
146 300,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Krupina, Majerský rad 2453/65, 66, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Zvolen Štátny fond rozvoja bývania
11. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
605/51/2024/ZZ
146 300,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Majerský rad 2453/65, 66, Krupina, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Zvolen Štátny fond rozvoja bývania