Centrálny register zmlúv

Štátny fond rozvoja bývania

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Zmluva o úvere
207/584/2023
1 370 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Trnava, Saleziánska 6733/22, 24, 26, 28 v zastúpení Bytové družstvo so sídlom v Trnave Štátny fond rozvoja bývania
1. December 2023
Zmluva o úvere č 511/673/2023
511/673/2023
75 000,00 € Zuzana Rovenská Štátny fond rozvoja bývania
1. December 2023
Záložná zmluva č. 803/591/2023
803/591/2023/ZZ
80 000,00 € Vilibald Žižak a spol. Štátny fond rozvoja bývania
1. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
104/456/2023/ZZ
278 370,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Jána Stanislava 3531/22, 24, 26, 28, Bratislava-Karlova Ves, v zastúpení MADJAN, s. r. o. Štátny fond rozvoja bývania
1. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
207/584/2023/ZZ
1 370 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Saleziánska 6733/22, 24, 26, 28, Trnava, v zastúpení Bytové družstvo so sídlom v Trnave Štátny fond rozvoja bývania
1. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
803/596/2023/ZZ
827 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Dénešova 1146/2, Košice-Sídlisko KVP, v zastúpení Stavebné bytové družstvo II. Košice Štátny fond rozvoja bývania
1. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
803/590/2023/ZZ
254 470,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Mikovíniho 32/1, 3, 5, 7, 9, 11, Košice, v zastúpení BYTY - SERVIS, spol. s r.o. Košice Štátny fond rozvoja bývania
1. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
611/578/2023/ZZ
97 470,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: M. M. Hodžu 6979/12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Zvolen, v zastúpení Spoločenstvo vlastníkov bytov - Hodžova 6979 Štátny fond rozvoja bývania
1. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
406/617/2023/ZZ
233 980,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Ľ. Fullu 2566/37, 39, 41, Topoľčany, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Topoľčany Štátny fond rozvoja bývania
1. December 2023
Zmluva o úvere č. 800/478/2023
800/478/2023
604 430,00 € Mesto Spišská Nová Ves Štátny fond rozvoja bývania
30. November 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
403/619/2023/ZZ
80 100,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Petzwalova 645/56, 58, 60, Nitra, v zastúpení Spoločenstvo Mladých Štátny fond rozvoja bývania
30. November 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
406/620/2023/ZZ
29 400,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: P. O. Hviezdoslava 2324/A, B, C, Topoľčany, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Topoľčany Štátny fond rozvoja bývania
30. November 2023
Zmluva o úvere č. 207/666/2023
207/666/2023
120 000,00 € Šimon Huraj, Štátny fond rozvoja bývania
30. November 2023
Zmluva o úvere č. 707/629/2023
707/629/2023
120 000,00 € Vojtech Duchoň a spol. Štátny fond rozvoja bývania
30. November 2023
Zmluva o úvere
803/596/2023
827 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Košice-Sídlisko KVP, Dénešova 1146/2, v zastúpení Stavebné bytové družstvo II. Košice Štátny fond rozvoja bývania
30. November 2023
Zmluva o úvere
803/590/2023
254 470,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Košice, Mikovíniho 32/1, 3, 5, 7, 9, 11 v zastúpení BYTY - SERVIS, spol. s r.o. Košice Štátny fond rozvoja bývania
30. November 2023
Zmluva o úvere č. 511/636/2023
511/636/2023
107 690,00 € Natália Motz a spol. Štátny fond rozvoja bývania
30. November 2023
Zmluva o úvere
706/609/2023
298 460,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Poprad, Tomášikova 2511/11,13,15,17, v zastúpení Spoločenstvo vlastníkov bytov Bodrog Štátny fond rozvoja bývania
30. November 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
309/608/2023/ZZ
142 200,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Bazovského 2744/6, Trenčín, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Trenčín Štátny fond rozvoja bývania
30. November 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
302/615/2023/ZZ
417 160,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Pod hájom 1367/168,169, Dubnica nad Váhom, v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Štátny fond rozvoja bývania