Centrálny register zmlúv

Štátny fond rozvoja bývania

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Júl 2024
Zmluva o úvere
306/179/2024
126 000,00 € Jana Kukučiarová Štátny fond rozvoja bývania
22. Júl 2024
Zmluva o úvere
306/168/2024
124 000,00 € Peter Weissabel a spol. Štátny fond rozvoja bývania
22. Júl 2024
Zmluva o úvere č. 207/408/2024
207/408/2024
94 000,00 € Patrik Hinca Štátny fond rozvoja bývania
22. Júl 2024
Zmluva o úvere č. 803/385/2024
803/385/2024
130 000,00 € Miroslav Olejár a spol. Štátny fond rozvoja bývania
22. Júl 2024
Zmluva o úvere
511/213/2024
180 000,00 € Alica Hodásová Štátny fond rozvoja bývania
22. Júl 2024
Zmluva o úvere
605/204/2024
220 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Hontianske Moravce, Družstevná 284/16, 17 (vchody 1 a 2 podľa LV č. 898) v zastúpení Bytové družstvo Hontianske Moravce Štátny fond rozvoja bývania
22. Júl 2024
Zmluva o úvere
707/318/2024
97 000,00 € Dušan Ringer a spol. Štátny fond rozvoja bývania
22. Júl 2024
Zmluva o úvere
704/336/2024
105 700,00 € Erik Neupauer a spol. Štátny fond rozvoja bývania
22. Júl 2024
Zmluva o úvere
106/357/2024
229 920,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Malacky, Záhorácka 1935/85, 87, 89, 91, v zastúpení Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku Štátny fond rozvoja bývania
22. Júl 2024
Zmluva o úvere
401/335/2024
120 000,00 € Tibor Szikonya a spol. Štátny fond rozvoja bývania
22. Júl 2024
Zmluva o úvere
803/330/2024
112 300,00 € Alžbeta Michalíková a spol. Štátny fond rozvoja bývania
22. Júl 2024
Zmluva o úvere
108/351/2024
238 460,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Bernolákovo, Dukelská 1356/7, 9, v zastúpení Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku Štátny fond rozvoja bývania
22. Júl 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
303/140/2024/ZZ
273 850,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Sídlisko Dušana Jurkoviča 425/1,3, Brezová pod Bradlom, v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Senica Štátny fond rozvoja bývania
22. Júl 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
104/306/2024/ZZ
1 153 110,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Hany Meličkovej 2991/24, 26, 28, Bratislava, v zastúpení Správcovské bratislavské družstvo Štátny fond rozvoja bývania
22. Júl 2024
Zmluva o úvere
302/311/2024
348 500,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Dubnica nad Váhom, Moyzesova 407/28, 29, 30, v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Štátny fond rozvoja bývania
19. Júl 2024
Zmluva o úvere
309/383/2024
495 500,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Trenčín, Bazovského 2746/10, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Trenčín Štátny fond rozvoja bývania
19. Júl 2024
Záložná zmluva č. 400/399/2021
400/399/2021/ZZ
1 115 569,00 € IC Holding, s.r.o. a spol. Štátny fond rozvoja bývania
19. Júl 2024
Záložná zmluva č. 400/400/2021
400/400/2021/ZZ
40 196,00 € IC Holding, s.r.o. a spol. Štátny fond rozvoja bývania
19. Júl 2024
Záložná zmluva č. 708/310/2024
708/310/2024/ZZ
124 800,00 € Jozef Dzurov a spol. Štátny fond rozvoja bývania
19. Júl 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
309/383/2024/ZZ
495 500,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Bazovského 2746/10, Trenčín, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Trenčín Štátny fond rozvoja bývania