Centrálny register zmlúv

Štátny fond rozvoja bývania

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Rámcová zmluva číslo ZM 8_2024 o poskytovaní servisných služieb motorových vozidiel
ZM 8/2024
65 947,20 € BAYERN CENTER, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
29. Február 2024
Záložná zmluva č. 810/763/2023
810/763/2023/ZZ
156 000,00 € Ľubomír Ogurčák a spol. Štátny fond rozvoja bývania
29. Február 2024
Záložná zmluva č. 506/984/2023
506/984/2023/ZZ
137 800,00 € Ján Martinák a spol. Štátny fond rozvoja bývania
29. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 309/11/2011
Dodatok č. 1 k zmluve č. 309/11/2011
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome adresa: K výstavisku 526, Trenčín v zastúpení: Služby pre bývanie Liptovská s. r. o. Štátny fond rozvoja bývania
29. Február 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o úvere č.600/562/2021
600/562/2021
0,00 € VENDITIO, a.s. Štátny fond rozvoja bývania
29. Február 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o úvere č.600/563/2021
600/563/2021
0,00 € VENDITIO, a.s. Štátny fond rozvoja bývania
29. Február 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
601/922/2023/ZZ
289 610,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Tulská 5276/41, 43, 45, Banská Bystrica, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica Štátny fond rozvoja bývania
29. Február 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
601/955/2023/ZZ
160 330,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: 1.mája 374/9, 11, Slovenská Ľupča, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica Štátny fond rozvoja bývania
29. Február 2024
506/3108/2003 - dohoda o pristúprní k dlhu
506/3108/2003 - dohoda o pristúprní k dlhu
0,00 € Lenka jeťková Božiková Štátny fond rozvoja bývania
28. Február 2024
Záložná zmluva č. 400/322/2021
Záložná zmluva č. 400/322/2021
1 400 438,00 € Mesto Šahy, v zastúpení Ing. Pál Zachar, primátor mesta Štátny fond rozvoja bývania
28. Február 2024
Záložná zmluva č. 400/323/2021
Záložná zmluva č. 400/323/2021
98 514,00 € Mesto Šahy, v zastúpení Ing. Pál Zachar, primátor mesta Štátny fond rozvoja bývania
27. Február 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
804/979/2023/ZZ
178 560,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Charkovská 690/2, 4, Košice v zastúpení STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE (skrátené SBD III Košice) Štátny fond rozvoja bývania
27. Február 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
804/968/2023/ZZ
184 690,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Bielocerkevská 785/21, 23, Košice v zastúpení STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE (skrátené SBD III Košice) Štátny fond rozvoja bývania
27. Február 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
804/994/2023/ZZ
164 280,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Fábryho 831/36, 38, Košice v zastúpení STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE (skrátené SBD III Košice) Štátny fond rozvoja bývania
27. Február 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
804/995/2023/ZZ
160 960,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Fábryho 824/12, 14, Košice-Dargovských hrdinov v zastúpení STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE (skrátené SBD III Košice) Štátny fond rozvoja bývania
27. Február 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
804/996/2023/ZZ
122 400,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Zupkova 708/1, 3, Košice v zastúpení STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE (skrátené SBD III Košice) Štátny fond rozvoja bývania
27. Február 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 102/269/2014
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 102/269/2014
192 440,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Mierová 42-44, Bratislava, v zastúpení APIS facility management, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
27. Február 2024
DODATOK č. 2 k zmluve o úvere č. 102/269/2014 uzatvorenej dňa 26.5.2014
DODATOK č. 2 k zmluve o úvere č. 102/269/2014 uzatvorenej dňa 26.5.2014
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome adresa: Mierová 377/42 – 44, Bratislava, v zastúpení APIS facility management, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
27. Február 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 102/269/2014
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 102/269/2014
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Mierová 377/42 - 44, Bratislava, v zastúpení APIS facility management, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
26. Február 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
804/972/2023/ZZ
95 560,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Kurská 910/27, Košice-Dargovských hrdinov, v zastúpení STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE (skrátené SBD III Košice) Štátny fond rozvoja bývania