Centrálny register zmlúv

Štátny fond rozvoja bývania

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Zmluva o úvere
803/590/2023
254 470,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Košice, Mikovíniho 32/1, 3, 5, 7, 9, 11 v zastúpení BYTY - SERVIS, spol. s r.o. Košice Štátny fond rozvoja bývania
30. November 2023
Zmluva o úvere č. 511/636/2023
511/636/2023
107 690,00 € Natália Motz a spol. Štátny fond rozvoja bývania
30. November 2023
Zmluva o úvere
706/609/2023
298 460,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Poprad, Tomášikova 2511/11,13,15,17, v zastúpení Spoločenstvo vlastníkov bytov Bodrog Štátny fond rozvoja bývania
30. November 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
309/608/2023/ZZ
142 200,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Bazovského 2744/6, Trenčín, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Trenčín Štátny fond rozvoja bývania
30. November 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
302/615/2023/ZZ
417 160,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Pod hájom 1367/168,169, Dubnica nad Váhom, v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Štátny fond rozvoja bývania
30. November 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
706/609/2023/ZZ
298 460,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Tomášikova 2511/11,13,15,17, Poprad, v zastúpení Spoločenstvo vlastníkov bytov Bodrog Štátny fond rozvoja bývania
30. November 2023
Záložná zmluva č. 805/657/2023
805/657/2023/ZZ
156 000,00 € Anna Krupská Štátny fond rozvoja bývania
30. November 2023
Zmluva o úvere č. 811/681/2023
811/681/2023
92 500,00 € Matej Hudáček a spol. Štátny fond rozvoja bývania
29. November 2023
Záložná zmluva č. 309/674/2023
309/674/2023/ZZ
118 989,00 € Oľga Sokolová Štátny fond rozvoja bývania
28. November 2023
Zmluva o úvere
403/619/2023
80 100,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Nitra, Petzwalova 645/56, 58, 60 v zastúpení Spoločenstvo Mladých Štátny fond rozvoja bývania
28. November 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
404/607/2023/ZZ
135 360,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Nábrežná 4656/19, 21, Nové Zámky, v zastúpení Novozámocké bytové družstvo, družstvo Štátny fond rozvoja bývania
28. November 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
307/568/2023/ZZ
330 800,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Ulica A. Stodolu 162/12, Prievidza, v zastúpení SVB DOM Stodolu 162 Štátny fond rozvoja bývania
28. November 2023
Zmluva o úvere č. 201/656/2023
201/656/2023
96 900,00 € Csilla Szabó Selčáni a spol. Štátny fond rozvoja bývania
28. November 2023
Zmluva o úvere
611/578/2023
97 470,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Zvolen, M. M. Hodžu 6979/12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, v zastúpení Spoločenstvo vlastníkov bytov - Hodžova 6979 Štátny fond rozvoja bývania
28. November 2023
Zmluva o úvere
104/456/2023
278 370,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Bratislava-Karlova Ves, Jána Stanislava 3531/22, 24, 26, 28, v zastúpení MADJAN, s. r. o. Štátny fond rozvoja bývania
28. November 2023
Zmluva o úvere
102/639/2023
199 920,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Bratislava-Ružinov, Jašíkova 365/17, 19, v zastúpení BYTOKOMPLET - D, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
28. November 2023
Zmluva o úvere
406/620/2023
29 400,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 2324/A, B, C, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Topoľčany Štátny fond rozvoja bývania
28. November 2023
Zmluva o úvere
302/615/2023
417 160,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Dubnica nad Váhom, Pod hájom 1367/168,169, v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Štátny fond rozvoja bývania
28. November 2023
Zmluva o úvere
309/608/2023
142 200,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Trenčín, Bazovského 2744/6, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Trenčín Štátny fond rozvoja bývania
28. November 2023
Zmluva o úvere
406/617/2023
233 980,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Topoľčany, Ľ. Fullu 2566/37, 39, 41, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Topoľčany Štátny fond rozvoja bývania