Centrálny register zmlúv

Štátny fond rozvoja bývania

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2024
Zmluva o úvere č. 204/290/2024
204/290/2024
196 590,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Piešťany, Mateja Bela 4667/21, 23, 25, v zastúpení Piešťanské stavebné bytové družstvo Štátny fond rozvoja bývania
11. Júl 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
204/290/2024/ZZ
196 590,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Piešťany, Mateja Bela 4667/21, 23, 25, v zastúpení Piešťanské stavebné bytové družstvo Štátny fond rozvoja bývania
11. Júl 2024
Zmluva o úvere č. 309/285/2024
309/285/2024
171 940,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Trenčín, Opatovská 677/49, 678/51, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Trenčín Štátny fond rozvoja bývania
11. Júl 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
309/285/2024/ZZ
171 940,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Trenčín, Opatovská 677/49, 678/51, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Trenčín Štátny fond rozvoja bývania
10. Júl 2024
Zmluva o úvere
103/175/2024
350 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Bratislava - Nové Mesto, Bárdošova 2714/13, 15, v zastúpení Contesta s. r. o. Štátny fond rozvoja bývania
10. Júl 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
704/271/2024/ZZ
139 480,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Ulica Jána Francisciho 154/30, 31, Levoča, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Levoča Štátny fond rozvoja bývania
10. Júl 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
401/274/2024/ZZ
629 680,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Košická ul. 664/26, 28, 30, Komárno, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Komárno Štátny fond rozvoja bývania
10. Júl 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
103/175/2024/ZZ
350 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Bárdošova 2714/13, 15, Bratislava - Nové Mesto, v zastúpení Contesta s. r. o. Štátny fond rozvoja bývania
9. Júl 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
207/322/2024/ZZ
113 170,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Ulica gen. Goliána 6019/45, 46, 47, Trnava, v zastúpení Bytové družstvo so sídlom v Trnave Štátny fond rozvoja bývania
9. Júl 2024
Záložná zmluva č. 802/105/2024
802/105/2024/ZZ
217 100,00 € Štefan Mitrik a spol. Štátny fond rozvoja bývania
9. Júl 2024
Záložná zmluva č. 802/105/2024/2
802/105/2024/2/ZZ
68 400,00 € Elena Urbanová Štátny fond rozvoja bývania
9. Júl 2024
Zmluva o úvere
307/267/2024
91 000,00 € Renáta Smiešková a spol. Štátny fond rozvoja bývania
9. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
ZM 16/2024
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Štátny fond rozvoja bývania
9. Júl 2024
Zmluva o úvere
403/294/2024
159 990,00 € Samuel Dutka a spol. Štátny fond rozvoja bývania
9. Júl 2024
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20212513
ZM 17/2024
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Štátny fond rozvoja bývania
9. Júl 2024
Záložná zmluva č. 300/60/2024
300/60/2024/ZZ
2 024 880,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Štátny fond rozvoja bývania
9. Júl 2024
Zmluva o úvere
200/304/2024
4 622 540,00 € Mesto Gabčíkovo Štátny fond rozvoja bývania
9. Júl 2024
Zmluva o úvere
200/305/2024
174 300,00 € Mesto Gabčíkovo Štátny fond rozvoja bývania
9. Júl 2024
Zmluva o úvere
808/215/2024
462 720,00 € Mesto Rožňava Štátny fond rozvoja bývania
9. Júl 2024
Zmluva o úvere
808/218/2024
462 720,00 € Mesto Rožňava Štátny fond rozvoja bývania