Centrálny register zmlúv

Štátny fond rozvoja bývania

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 201/112/2016
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 201/112/2016
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: M. Corvina 1643/11, 12, 13, 14, Veľký Meder, v zastúpení Stavebné bytové družstvo STAVBYT Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
DODATOK Č. 1 k zmluve č. 201/89/2014 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 7.4.2014
DODATOK Č. 1 k zmluve č. 201/89/2014 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 7.4.2014
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome adresa: Ružová 177/5,6 Veľký Meder, v zastúpení Stavebné bytové družstvo STAVBYT Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 201/89/2014
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 201/89/2014
268 960,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome adresa: Ružová 177/5,6 Veľký Meder, v zastúpení Stavebné bytové družstvo STAVBYT Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 201/89/2014
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 201/89/2014
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome adresa: Ružová 177/5,6 Veľký Meder, v zastúpení Stavebné bytové družstvo STAVBYT Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
DODATOK Č. 1 k zmluve č. 201/173/2012 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 19.4.2012
DODATOK Č. 1 k zmluve č. 201/173/2012 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 19.4.2012
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome adresa: M. Corvina 1581/D 1-4 Veľký Meder, v zastúpení Stavebné bytové družstvo STAVBYT Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 201/173/2012
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 201/173/2012
456 680,86 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: M. Corvina 1581/D 1-4, Veľký Meder, v zastúpení Stavebné bytové družstvo STAVBYT Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 201/173/2012
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 201/173/2012
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: M. Corvina 1581/D 1-4, Veľký Meder, v zastúpení Stavebné bytové družstvo STAVBYT Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 201/299/2013 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 26.7.2013
Dodatok č. 1 k zmluve č. 201/299/2013 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 26.7.2013
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: M. Corvina 1579/B, Veľký Meder, v zastúpení Stavebné bytové družstvo STAVBYT Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 201/299/2013
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 201/299/2013
113 787,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: M. Corvina 1579/B, Veľký Meder, v zastúpení Stavebné bytové družstvo STAVBYT Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 201/299/2013
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 201/299/2013
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: M. Corvina 1579/B, Veľký Meder, v zastúpení Stavebné bytové družstvo STAVBYT Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 201/297/2013 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 26.7.2013
Dodatok č. 1 k zmluve č. 201/297/2013 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 26.7.2013
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: M. Corvina 1961/E2, Veľký Meder, v zastúpení Stavebné bytové družstvo STAVBYT Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 201/297/2013
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 201/297/2013
377 209,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: M. Corvina 1961/E2, Veľký Meder, v zastúpení Stavebné bytové družstvo STAVBYT Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 201/297/2013
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 201/297/2013
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: M. Corvina 1961/E2, Veľký Meder, v zastúpení Stavebné bytové družstvo STAVBYT Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 201/29/2013 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 28.2.2013
Dodatok č. 1 k zmluve č. 201/29/2013 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 28.2.2013
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: M. Corvina 1961/E1, Veľký Meder, v zastúpení Stavebné bytové družstvo STAVBYT Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 201/29/2013
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 201/29/2013
253 606,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: M. Corvina 1961/E1, Veľký Meder, v zastúpení Stavebné bytové družstvo STAVBYT Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 201/29/2013
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 201/29/2013
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: M. Corvina 1961/E1, Veľký Meder, v zastúpení Stavebné bytové družstvo STAVBYT Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
DODATOK Č. 1 k zmluve č. 201/298/2013 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 26.7.2013
DODATOK Č. 1 k zmluve č. 201/298/2013 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 26.7.2013
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome adresa: M. Corvina 1962/G Veľký Meder, v zastúpení Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome adresa: M. Corvina 1962/G Veľký Meder Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 201/298/2013
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 201/298/2013
247 261,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: M. Corvina 1962/G, Veľký Meder, v zastúpení Stavebné bytové družstvo STAVBYT Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 201/298/2013
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 201/298/2013
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: M. Corvina 1962/G, Veľký Meder, v zastúpení Stavebné bytové družstvo STAVBYT Štátny fond rozvoja bývania
7. Jún 2024
DODATOK Č. 1 k zmluve č. 201/82/2014 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 7.4.2014
DODATOK Č. 1 k zmluve č. 201/82/2014 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 7.4.2014
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome adresa: Ružová 177/10, 11 Veľký Meder, v zastúpení Stavebné bytové družstvo STAVBYT Štátny fond rozvoja bývania