Centrálny register zmlúv

Štátny fond rozvoja bývania

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. November 2023
Zmluva o úvere č. 805/377/2023
805/377/2023
108 000,00 € Adrián Šperka a spol. Štátny fond rozvoja bývania
20. November 2023
Záložná zmluva č. 611/603/2023
611/603/2023/ZZ
156 000,00 € Danica Klimentová a spol. Štátny fond rozvoja bývania
20. November 2023
Zmluva o úvere
406/563/2023
140 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Topoľčany, J. Matušku 2234/22, 24, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Topoľčany Štátny fond rozvoja bývania
20. November 2023
Zmluva o úvere
207/546/2023
104 300,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Trnava, Ulica Gejzu Dusíka 2818/47, 48, 49, 50, v zastúpení STEFE Trnava, s. r. o. Štátny fond rozvoja bývania
20. November 2023
Zmluva o úvere
102/409/2023
99 790,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Bratislava, Dudvážska 5112/31,33, v zastúpení A.M.C. - A Správa nehnuteľností s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
16. November 2023
Záložná zmluva č. 500/142/2020/2
Záložná zmluva č. 500/142/2020/2
178 308,00 € Obec Bešeňová, v zastúpení Ing. Martin Baran, starosta obce Štátny fond rozvoja bývania
16. November 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
104/562/2023/ZZ
90 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Hany Meličkovej 2980/1, 3, 5, Bratislava, v zastúpení Správcovské bratislavské družstvo Štátny fond rozvoja bývania
16. November 2023
Záložná zmluva č. 500/148/2020/2
Záložná zmluva č. 500/148/2020/2
189 592,00 € Obec Bešeňová, v zastúpení Ing. Martin Baran, starosta obce Štátny fond rozvoja bývania
16. November 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
302/558/2023/ZZ
875 950,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Centrum I. 56/131, Dubnica nad Váhom, v zastúpení SVB 56 Štátny fond rozvoja bývania
16. November 2023
Zmluva o úvere
804/547/2023
69 840,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Košice, Dvorkinova 727/1, v zastúpení Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
16. November 2023
Zmluva o úvere
304/544/2023
114 930,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Nové Mesto nad Váhom, Železničná 1156/33, v zastúpení HERBYTOP s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
16. November 2023
Zmluva o úvere
501/572/2023
300 150,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Veľké Rovné, Sídlisko 343/1, 2, 3, 4, v zastúpení Stavebné bytové družstvo, družstvo Štátny fond rozvoja bývania
16. November 2023
Zmluva o úvere
601/573/2023
182 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Banská Bystrica, Nová 1006/9, 11, v zastúpení Spoločenstvo Nová 1006 Štátny fond rozvoja bývania
16. November 2023
Záložná zmluva č. 601/579/2023
601/579/2023/ZZ
119 000,00 € Matej Královič Štátny fond rozvoja bývania
16. November 2023
Záložná zmluva č. 511/383/2023
511/383/2023/ZZ
136 500,00 € F. A. A. C. Consulting, s. r. o. Štátny fond rozvoja bývania
16. November 2023
Zmluva o úvere č. 805/657/2023
805/657/2023
120 000,00 € Samuel Krupský a spol. Štátny fond rozvoja bývania
16. November 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
105/542/2023/ZZ
95 680,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Vavilovova 1141/5, 7, Bratislava, v zastúpení Bytové družstvo Petržalka Štátny fond rozvoja bývania
16. November 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
304/544/2023/ZZ
114 930,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Železničná 1156/33, Nové Mesto nad Váhom, v zastúpení HERBYTOP s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
16. November 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
601/573/2023/ZZ
182 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Nová 1006/9, 11, Banská Bystrica, v zastúpení Spoločenstvo Nová 1006 Štátny fond rozvoja bývania
16. November 2023
Dohoda o pristúpení k záväzku č.z. 205/2721/2000
Dohoda o pristúpení k záväzku č.z. 205/2721/2000
0,00 € Lucia Denkóciová Štátny fond rozvoja bývania