Centrálny register zmlúv

Štátny fond rozvoja bývania

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Júl 2024
Záložná zmluva č. 300/277/2021
Záložná zmluva č. 300/277/2021
127 621,00 € Mesto Púchov, v zastúpení JUDr. Katarína Heneková, M.B.A., primátorka mesta Štátny fond rozvoja bývania
17. Júl 2024
Záložná zmluva č. 800/55/2020
Záložná zmluva č. 800/55/2020
20 904,00 € Obec Strážne, v zastúpení Július Horváth, DiS, starosta obce Štátny fond rozvoja bývania
17. Júl 2024
Záložná zmluva č. 502/219/2024
502/219/2024/ZZ
127 400,00 € Soňa Krellová Štátny fond rozvoja bývania
17. Júl 2024
ZM 18_2024-Žiadosť o zriadenie BEŽNÉHO ÚČTU
ZM 18/2024
0,00 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Štátny fond rozvoja bývania
17. Júl 2024
ZM 19_2024-Žiadosť o zriadenie BEŽNÉHO ÚČTU
ZM 19/2024
0,00 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Štátny fond rozvoja bývania
17. Júl 2024
ZM 20_2024-Žiadosť o zriadenie BEŽNÉHO ÚČTU
ZM 20/2024
0,00 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Štátny fond rozvoja bývania
17. Júl 2024
DODATOK č. 1 k zmluve o úvere č. 206/973/2008 uzatvorenej dňa 18.6.2008
DODATOK č. 1 k zmluve o úvere č. 206/973/2008 uzatvorenej dňa 18.6.2008
0,00 € Radoslav Sokol a Dominik Sokol Štátny fond rozvoja bývania
17. Júl 2024
Záložná zmluva č. 807/331/2024
807/331/2024/ZZ
134 992,00 € Mykhailo Kofel a spol. Štátny fond rozvoja bývania
17. Júl 2024
Zmluva o úvere č. 105/353/2024
105/353/2024
165 500,00 € Ľudmila Lukáčová Štátny fond rozvoja bývania
17. Júl 2024
Záložná zmluva č. 108/220/2024
108/220/2024/ZZ
208 000,00 € Lastovičky s. r. o. Štátny fond rozvoja bývania
17. Júl 2024
Záložná zmluva č. 802/191/2024
802/191/2024/ZZ
234 000,00 € Zuzana Straka Štátny fond rozvoja bývania
17. Júl 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
309/314/2024/ZZ
189 830,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Šafárikova 2723/4, Trenčín, v zastúpení Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2723 Štátny fond rozvoja bývania
16. Júl 2024
Záložná zmluva č. 511/235/2024
511/235/2024/ZZ
148 200,00 € Vladimír Hudec a spol. Štátny fond rozvoja bývania
16. Júl 2024
Záložná zmluva č. 307/267/2024
307/267/2024/ZZ
91 000,00 € Miroslav Frančiak a spol. Štátny fond rozvoja bývania
16. Júl 2024
Záložná zmluva č. 207/246/2024
207/246/2024/ZZ
165 100,00 € Miriam Kozánková Štátny fond rozvoja bývania
16. Júl 2024
Zmluva o úvere č. 506/327/2024
506/327/2024
214 460,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Martin, Školská 3974/1, 2, 3, v zastúpení „ Školská 1, 2, 3 " Štátny fond rozvoja bývania
16. Júl 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
506/327/2024/ZZ
214 460,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Martin, Školská 3974/1, 2, 3, v zastúpení „ Školská 1, 2, 3 " Štátny fond rozvoja bývania
16. Júl 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
601/268/2024/ZZ
213 600,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Tatranská 6397/66, 68, 70, 72, 74, Banská Bystrica, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica Štátny fond rozvoja bývania
16. Júl 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
102/315/2024/ZZ
86 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Palkovičova 225/5, Bratislava, v zastúpení Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
16. Júl 2024
Zmluva o úvere
309/314/2024
189 830,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Trenčín, Šafárikova 2723/4, v zastúpení Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2723 Štátny fond rozvoja bývania