Centrálny register zmlúv

Štátny fond rozvoja bývania

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Apríl 2024
Zmluva o úvere č. 107/2/2024
107/2/2024
111 530,00 € Kristína Čavrková a spol. Štátny fond rozvoja bývania
5. Apríl 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 101/265/2014
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 101/265/2014
150 750,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Lubinská 6, Bratislava, v zastúpení spravcovskaspolocnost.sk, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
5. Apríl 2024
DODATOK č. 1 k zmluve o úvere č. 101/265/2014 uzatvorenej dňa 5.6.2014
DODATOK č. 1 k zmluve o úvere č. 101/265/2014 uzatvorenej dňa 5.6.2014
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome adresa: Lubinská 6, Bratislava, v zastúpení spravcovskaspolocnost.sk, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
5. Apríl 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 101/265/2014
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 101/265/2014
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Lubinská 6, Bratislava, v zastúpení spravcovskaspolocnost.sk, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
4. Apríl 2024
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV č. 101/1160/2015
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV č. 101/1160/2015
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Martinengova 1, 3 Bratislava, v zastúpení Bytové družstvo Petržalka Štátny fond rozvoja bývania
4. Apríl 2024
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV č. 102/86/2022
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV č. 102/86/2022
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Rajčianska 5084/2, 4, 6 Bratislava, v zastúpení APIS facility management, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
4. Apríl 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 103/251/2017
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 103/251/2017
325 860,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Na pasekách 8,10,12, Bratislava, v zastúpení Bytové družstvo Bratislava III Štátny fond rozvoja bývania
4. Apríl 2024
DODATOK č. 1 k zmluve o úvere č. 103/251/2017 uzatvorenej dňa 1.8.2017
DODATOK č. 1 k zmluve o úvere č. 103/251/2017 uzatvorenej dňa 1.8.2017
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome adresa: Na pasekách 8,10,12, Bratislava, v zastúpení Bytové družstvo Bratislava III Štátny fond rozvoja bývania
4. Apríl 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 103/251/2017
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 103/251/2017
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Na pasekách 8,10,12, Bratislava, v zastúpení Bytové družstvo Bratislava III Štátny fond rozvoja bývania
4. Apríl 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
102/658/2021/2/ZZ
84 160,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Ružová dolina 617/22, Bratislava, v zastúpení Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov "ROSA" Štátny fond rozvoja bývania
4. Apríl 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
803/517/2022/2/ZZ
11 400,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Zombova 1297/5, 7, Košice, v zastúpení Stavebné bytové družstvo II. Košice Štátny fond rozvoja bývania
4. Apríl 2024
Zmluva o úvere č. 309/1/2024
309/1/2024
180 000,00 € Peter Mošať a spol. Štátny fond rozvoja bývania
4. Apríl 2024
Zmluva o úvere č. 108/11/2024
108/11/2024
175 000,00 € František Ferienčík a spol. Štátny fond rozvoja bývania
4. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Záložnej zmluve č. 407/752/2023
407/752/2023/ZZ
0,00 € Matej Lüttmerding a spol. Štátny fond rozvoja bývania
3. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 702/1108/2016
Dodatok č. 1 k zmluve č. 702/1108/2016
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome adresa: Dobrianskeho 1668/7, 9, 11, Humenné v zastúpení: Spoločenstvo vlastníkov bytov v dome na Dobrianskeho ul. č. 1668 Štátny fond rozvoja bývania
2. Apríl 2024
Záložná zmluva
300/246/2022/2/ZZ
1 481 727,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Štátny fond rozvoja bývania
2. Apríl 2024
Záložná zmluva
300/247/2022/2/ZZ
122 733,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Štátny fond rozvoja bývania
2. Apríl 2024
Záložná zmluva
700/219/2022/2/ZZ
839 813,00 € Obec Zborov Štátny fond rozvoja bývania
2. Apríl 2024
Záložná zmluva
700/220/2022/2/ZZ
63 310,00 € Obec Zborov Štátny fond rozvoja bývania
28. Marec 2024
Záložná zmluva
400/288/2022/3/ZZ
13 094 107,00 € GRADE SERVIS s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania