Centrálny register zmlúv

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní dát
114-400-2017 dod. č. 2
612 000,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Rozhlas a televízia Slovenska
13. November 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
315-100-2023
83 520,00 € JUDr. Michal Mudrák Slovenský hydrometeorologický ústav
29. November 2023
Poistná zmluva
390-500-2023
6 480,00 € UNIQUA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Slovenský hydrometeorologický ústav
27. November 2023
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy
275-700-2013 dod. č. 2
0,00 € Veronika Stojáková Slovenský hydrometeorologický ústav
27. November 2023
Dohoda o umiestnení, rekonštrukcií, obnove a prevádzke objektu štátnej hydrologickej siete
385-300-2023
750,00 € Anna Bugajová Slovenský hydrometeorologický ústav
27. November 2023
Dohoda o umiestnení, rekonštrukcií, obnove a prevádzke objektu štátnej hydrologickej siete
387-300-2023
750,00 € Marta Šlosárová Slovenský hydrometeorologický ústav
27. November 2023
Dohoda o umiestnení, rekonštrukcií, obnove a prevádzke objektu štátnej hydrologickej siete
388-300-2023
750,00 € Jozef Bela Slovenský hydrometeorologický ústav
23. November 2023
Dohoda o umiestnení, rekonštrukcií, obnove a prevádzke objektu štátnej hydrologickej siete
384-300-2023
50,00 € Kristián Horváth Slovenský hydrometeorologický ústav
23. November 2023
Nájomná zmluva č. 01471/2021-PNZ -P40379/21.00
171-200-2023
0,00 € Slovenský pozemkový fond Slovenský hydrometeorologický ústav
23. November 2023
Zmluva o poskytovaní služby
340-600-2023
28 785,60 € essential data, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
23. November 2023
Nájomna zmluva
361-200-2023
116,18 € Jana Konturova Slovenský hydrometeorologický ústav
22. November 2023
Dohoda o integračnom zámere
383-600-2023
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Slovenská inšpekcia životného prostredia
20. November 2023
Poistná zmluva k Rámcovej dohode o poskytnutí poistných služieb č. 88-700-2021
88-700-2021-CPJ8
99,00 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Slovenský hydrometeorologický ústav
20. November 2023
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve
257-200-2015 dod. č. 2
250,50 € Mária Danková Slovenský hydrometeorologický ústav
20. November 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
378-300-2023
30,00 € Obec Nižná Slovenský hydrometeorologický ústav
20. November 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
379-300-2023
30,00 € Doprava a služby K&T, spol. s r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
20. November 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci
347-300-2023
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
15. November 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
367-300-2023
36,00 € SLOVNAFT, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
15. November 2023
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu
376-700-2023
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
14. November 2023
Dodatok č. 14 k Zmluve o poskytnutí ubytovania zamestnancovi
202-700-2016 dod. č. 14
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ing. Igor Roman