Centrálny register zmlúv

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva č SVKPO-116/2023
SVKPO-116/2023
100,00 € prof. PhDr. Káša Peter, CSc. Štátna vedecká knižnica v Prešove
30. November 2023
Zmluva o výpožičke č. SVKPO-110/2023
SVKPO-110/2023
0,00 € Jozef Fečo Štátna vedecká knižnica v Prešove
30. November 2023
Zmluva o dielo č. SVKPO-112/2023
SVKPO-112/2023
450,00 € Jozef Fečo Štátna vedecká knižnica v Prešove
30. November 2023
Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva č. SVKPO-118/2023
SVKPO-118/2023
100,00 € PaedDr. Stanislav Cina, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
27. November 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-79/2023
SVKPO-79-2023
0,00 € Mgr. Pavol Hudáček, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
27. November 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-80/2023
SVKPO-80-2023
0,00 € PhDr. Martin Štefánik, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
27. November 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-81/2023
SVKPO-81-2023
0,00 € ThDr. Daniel Boleš, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
27. November 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-82/2023
SVKPO-82-2023
0,00 € Mgr. Milan Ševčík Štátna vedecká knižnica v Prešove
27. November 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-83-2023
SVKPO-83-2023
0,00 € doc Mgr. Annamária Kónyová, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
27. November 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-84-2023
SVKPO-84/2023
0,00 € PhDr. Pavla Holíková Štátna vedecká knižnica v Prešove
27. November 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-85-2023
SVKPO-85/2023
0,00 € Mgr. Miriam Ambrúžová Poriezová, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
27. November 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-86-2023
SVKPO-86/2023
0,00 € Mgr. Martina Feniková Čarnogurská Štátna vedecká knižnica v Prešove
27. November 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-87/2023
SVKPO-87/2023
0,00 € Mgr. Lívia Kurucová, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
27. November 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-88-2023
SVKPO-88/2023
0,00 € PaedDr. Martina Petríková, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
27. November 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-89-2023
SVKPO-89/2023
0,00 € Mgr. Ida Girašková Štátna vedecká knižnica v Prešove
27. November 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-90-2023
SVKPO-90/2023
0,00 € Mgr. Miroslava Gallová, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
27. November 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-91-2023
SVKPO-91/2023
0,00 € Mgr. Mária Ďurkovská, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
27. November 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-92-2023
SVKPO-92/2023
0,00 € Ing. Petra Vávrová, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
27. November 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-93-2023
SVKPO-93/2023
0,00 € Mgr. Lenka Bischof, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
27. November 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-94-2023
SVKPO-94/2023
0,00 € Mgr. Jana Kušniráková Štátna vedecká knižnica v Prešove