Centrálny register zmlúv

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke
SVKPO-31/2023
0,00 € BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti Štátna vedecká knižnica v Prešove
24. Apríl 2023
Zmluva o dielo č. SVKPO-30/2023
SVKPO-30/2023
0,00 € Timea Verešová Štátna vedecká knižnica v Prešove
15. Marec 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti č. SVKPO-27/2023
SVKPO-27/2023
66,00 € Štátna vedecká knižnica v Prešove Johanides Patrik
12. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke č. SVKPO-29/2023
SVKPO-29/2023
0,00 € Štátna vedecká knižnica v Prešove Mesto Svidník
5. Apríl 2023
Zmluva č. SVKPO-28/2023 o výpožičke
SVKPO-28/2023
0,00 € Štátna vedecká knižnica v Prešove Krajská Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove
5. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. SVKPO-15/2023
SVKPO-15/2023
4 010,00 € Štátna vedecká knižnica v Prešove ISPA, spol.s.r.o.
5. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. SVKPO-16/2023
SVKPO-16/2023
8 000,00 € Štátna vedecká knižnica v Prešove NUBIUM, s.r.o.
15. Marec 2023
Zmluva č. SVKPO-26/2023 o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti
SVKPO-26/2023
66,00 € Štátna vedecká knižnica v Prešove František Johanides
7. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatia zodpovenosti za odchýlku pre Štátnu vedeckú knižnicu v Prešove
SVKPO-13/2023
Doplnená
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Štátna vedecká knižnica v Prešove
31. Marec 2023
Licenčná zmluva č. SKVKO-21/2023
SVKPO-21/2023
0,00 € Mgr. Art. Vladimír Ganaj, ArtD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
17. Marec 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-101/2022
SVKPO-101/2022
0,00 € Mgr. Alena Vrábľová Štátna vedecká knižnica v Prešove
14. Marec 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-24/2023
SVKPO-24/2023
0,00 € doc. Ján Adam Štátna vedecká knižnica v Prešove
14. Marec 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-25/2023
SVKPO-25/2023
0,00 € Anton Fogaš Štátna vedecká knižnica v Prešove
6. Marec 2023
Rámcová zmluva č. SVKPO-20/2023
SVKPO-20/2023
0,00 € Bc. Veronika Halienová Štátna vedecká knižnica v Prešove
28. Február 2023
Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva č. SVKPO-18/2023
SVKPO-18/2023
0,00 € Malát Filip Štátna vedecká knižnica v Prešove
1. Marec 2023
Zmluva č. SVKPO-14/2023 o poskytovaní bezpečnostno-technickej služby, služby technika požiarnej ochrany
SVKPO-14/2023
0,00 € Falck Fire Services a.s. Štátna vedecká knižnica v Prešove
1. Marec 2023
Zmluva č. SVKPO-17/2023 o spracúvaní osobných údajov
SVKPO-17/2023
0,00 € Falck Fire Services a.s. Štátna vedecká knižnica v Prešove
23. Február 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-19/2023
SVKPO-19/2023
0,00 € Vladimír Sabal Štátna vedecká knižnica v Prešove
10. Február 2023
Zmluva na poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou RFID zariadení
SVKPO-12/2023
3 564,00 € COSMOTRON SLOVAKIA s.r.o. Štátna vedecká knižnica v Prešove
2. Február 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. SVKPO-9/2023
SVKPO-9/2023
0,00 € JUDr. Lucia Šafranová-Verešpejová Štátna vedecká knižnica v Prešove