Centrálny register zmlúv

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-121/2022
SVKPO-121/2022
0,00 € prof. Phdr. Marta Dobrotková, CSc. Štátna vedecká knižnica v Prešove
26. Január 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-122/2022
SVKPO-122/2022
0,00 € Mgr. Kamila Fircáková Štátna vedecká knižnica v Prešove
26. Január 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-123/2022
SVKPO-123/2022
0,00 € Mgr. Miroslava Gallová, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
26. Január 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-124/2022
SVKPO-124/2022
0,00 € Mgr. Lucia Heldáková, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
26. Január 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-125/2022
SVKPO-125/2022
0,00 € Mgr. Mária Ďurkovská, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
26. Január 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-126/2022
SVKPO-126/2022
0,00 € Mgr. Adriana Matejková, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
26. Január 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-127/2022
SVKPO-127/2022
0,00 € Mgr. Luciána Hoptová, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
26. Január 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-128/2022
SVKPO-128/2022
0,00 € PhDr. Miroslav Lukáč Štátna vedecká knižnica v Prešove
26. Január 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-129/2022
SVKPO-129/2022
0,00 € PhDr. Mária Ňachajová Štátna vedecká knižnica v Prešove
26. Január 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-130/2022
SVKPO-130/2022
0,00 € PhDr. Mikuláš Mušinka, DrSc. Štátna vedecká knižnica v Prešove
26. Január 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-131/2022
SVKPO-131/2022
0,00 € Mgr. Erik Ondria, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
26. Január 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-132/2022
SVKPO-132/2022
0,00 € PaedDr. Martina Petríková, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
26. Január 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-133/2022
SVKPO-133/2022
0,00 € Mgr. Mychailo Vasyľovič Tupytsia Štátna vedecká knižnica v Prešove
26. Január 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-134/2022
SVKPO-134/2022
0,00 € PhDr. Vavrinec Žeňuch Štátna vedecká knižnica v Prešove
26. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. SVKPO-8/2023
SVKPO-8/2023
36 045,84 € SOITRON, s.r.o. Štátna vedecká knižnica v Prešove
12. Január 2023
Licenčná zmluva
SVKPO-93/2022
0,00 € Tomáš Horváth Štátna vedecká knižnica v Prešove
11. Január 2023
Kolektívna zmluva
SVKPO-135/2022
0,00 € ZOOOZ pracovníkov knižníc pri Štátnej vedeckej knižnici Štátna vedecká knižnica v Prešove
11. Január 2023
Rámcová zmluva o dielo
SVKPO-1/2023
Doplnená
0,00 € PaedDr. Stanislav Cina, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
11. Január 2023
Rámcová zmluva o dielo
SVKPO-2/2023
Doplnená
0,00 € Erika Godlová Štátna vedecká knižnica v Prešove
11. Január 2023
Rámcová zmluva o dielo
SVKPO-3/2023
Doplnená
0,00 € Mgr. Zuzana Paľuchová Štátna vedecká knižnica v Prešove