Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti
SVKPO-10/2024
70,00 € Štátna vedecká knižnica v Prešove František Johanides
9. Február 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti
SVKPO 9/2024
70,00 € Štátna vedecká knižnica v Prešove Patrik Johanides
9. Február 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti
SVKPO-8/2024
70,00 € Štátna vedecká knižnica v Prešove František Johanides
21. Február 2024
Zmluva o dielo č. SVKPO-7/2024
SVKPO-7/2024
690,00 € Mgr. Anton Fogaš, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
19. Február 2024
Zmluva o výpožičke č. SVKPO-5/2024
SVKPO-5/2024
0,00 € Štátna vedecká knižnica v Prešove Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
26. Január 2024
Zmluva o výpožičke č. SVKPO-4/2024
SVKPO-4/2024
0,00 € Štátna vedecká knižnica v Prešove Univerzita Komenského v Bratislave
30. Január 2024
Zmluva o dielo č. SVKPO-6/2024
SVKPO-6/2024
1 000,00 € Projecta s.r.o. Štátna vedecká knižnica v Prešove
25. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. SVKPO-3/2024
SVKPO-3/2024
19 438,80 € Soitron, s.r.o. Štátna vedecká knižnica v Prešove
25. Január 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-128/2023
SVKPO-128/2023
0,00 € Ing. Peter Sivák, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
25. Január 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-140/2023
SVKPO-140/2023
0,00 € Mgr. Tomáš Sivák Štátna vedecká knižnica v Prešove
17. Január 2024
Rámcová zmluva o dielo č. SVKPO-2/2024
SVKPO-2/2024
0,00 € PEGEPO s.r.o. Štátna vedecká knižnica v Prešove
16. Január 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-136/2023
SVKPO-136/2023
0,00 € Mgr. Klara Kohoutová, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
8. Január 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-121/2023
121/2023
0,00 € doc. PhDr. Marek Lukáč, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
8. Január 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-124/2023
SVKPO-124/2023
0,00 € prof. PhDr. Eduard Lukáč, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
8. Január 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-125/2023
SVKPO-125/2023
0,00 € Mgr. Lucia Segľová Mušinková, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
8. Január 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-126/2023
SVKPO-126/2023
0,00 € Mgr. Patrícia Fogelová, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
8. Január 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-127/2023
SVKPO-127/2023
0,00 € Veronika Szeghy - Gayer. PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
8. Január 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-129/2023
SVKPO-129/2023
0,00 € Mgr. Alexander Mušinka, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
8. Január 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-130/2023
SVKPO-130/2023
0,00 € Mgr. Alena Vrábľová Štátna vedecká knižnica v Prešove
8. Január 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-132/2023
SVKPO-132/2023
0,00 € Mgr. Martina Horňáková Štátna vedecká knižnica v Prešove