Centrálny register zmlúv

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2022
Zmluva o dielo
SVKPO-82/2022
1 290,00 € PhDr.ThLic. Juraj Gradoš, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
30. November 2022
Licenčná zmluva č. SVKPO-88/2022
SVKPO-88/2022
0,00 € Michal Lapčák Štátna vedecká knižnica v Prešove
6. September 2022
Zmluva o prenájme interaktívnej výstavy TECHNIKA-vedecká hračka
SVKPO-74/2022
100,00 € Vedecká hračka, občianske združenie Štátna vedecká knižnica v Prešove
2. November 2022
Licenčná zmluva č. SVKPO-84/2022
SVKPO-84/2022
0,00 € Bc. Anna Vaľková Štátna vedecká knižnica v Prešove
2. November 2022
Licenčná zmluva č. SVKPO-18/2022
SVKPO-18/2022
0,00 € Bc. Zuzana Džupinková Štátna vedecká knižnica v Prešove
2. November 2022
Licenčná zmluva č. 85/2022
SVKPO-85/2022
0,00 € Magdaléna Macková Štátna vedecká knižnica v Prešove
2. November 2022
Licenčná zmluva č. SVKPO-86/2022
SVKPO-86/2022
0,00 € PhDr. František Bory Štátna vedecká knižnica v Prešove
2. November 2022
Licenčná zmluva č. SVKPO-87/2022
SVKPO-87/2022
0,00 € Jana Vitališová Štátna vedecká knižnica v Prešove
21. Október 2022
Zmluva o dielo č. SVKPO-73/2022
SVKPO-73/2022
1 000,00 € ORON s.r.o. Štátna vedecká knižnica v Prešove
19. Október 2022
Licenčná zmluva č. SVKPO-78/2022
SVKPO-78/2022
0,00 € Ján Štovka Štátna vedecká knižnica v Prešove
19. Október 2022
Rámcová zmluva o dielo č. SVKPO-79/2022
Rámcová zmluva o dielo č. SVKPO-79/2022
0,00 € Mgr. Zuzana Paľuchová Štátna vedecká knižnica v Prešove
19. Október 2022
Licenčná zmluva č. SVKPO-80/2022
Licenčná zmluva č. SVKPO-80/2022
0,00 € Klara Kohoutová Štátna vedecká knižnica v Prešove
12. Október 2022
Zmluva o dielo
SVKPO-52/2022
30 060,00 € COSMOTRON Slovakia, s.r.o. Štátna vedecká knižnica v Prešove
4. Október 2022
Rámcová zmluva o dielo
SVKPO-81/2022
0,00 € PEGEPO s.r.o. Štátna vedecká knižnica v Prešove
7. September 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu
SVKPO-75/2022
8 027,32 € MK SR Štátna vedecká knižnica v Prešove
31. August 2022
Licenčná zmluva č. SVKPO-69/2022
SVKPO-69/2022
0,00 € Vladimír Slávik Štátna vedecká knižnica v Prešove
31. August 2022
Licenčná zmluva č. SVKPO-70/2022
SVKPO-70/2022
0,00 € Daniel Pokoš Štátna vedecká knižnica v Prešove
31. August 2022
Licenčná zmluva č. SVKPO-71/2022
SVKPO-71/2022
0,00 € Dávid Štajer Štátna vedecká knižnica v Prešove
31. August 2022
Licenčná zmluva č. SVKPO-72/2022
SVKPO-72/2022
0,00 € Miroslav Pokoš Štátna vedecká knižnica v Prešove
30. August 2022
Licenčná zmluva č. SVKPO-63/2022
SVKPO-63/2022
0,00 € Deme Dušan Štátna vedecká knižnica v Prešove