Centrálny register zmlúv

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Marec 2011
Zmluva č. 50-000038574PO2011 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou, uzatvorená na základe Obchodného zákonníka a platných právnych predpisov o vodách
SVKPO-1/2011
Doplnená
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Štátna vedecká knižnica v Prešove
18. Február 2011
Zmluva o prenájme
SVKPO-2/2011
0,00 € IKARO s.r.o. Štátna vedecká knižnica v Prešove
11. Január 2012
ZMLUVA č. SVKPO-1/2012 O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
SVKPO-1/2012
0,00 € ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Lucia Verešpejová, advokátka Štátna vedecká knižnica v Prešove
19. Január 2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy (ďalej len „zmluva“) Číslo zmluvy: 100700992ZoP
SVKPO-2/2012
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Štátna vedecká knižnica v Prešove
14. Máj 2012
Nájomná zmluva
SVKPO-6/2012
Doplnená
0,00 € Virba s.r.o. Prešov Štátna vedecká knižnica v Prešove
3. September 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
SVKPO 13/2012
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Štátna vedecká knižnica v Prešove
1. Október 2012
Zmluva o partnerstve č. 281/2012
SVKPO-15/2012
Doplnená
888 541,25 € Štátna vedecká knižnica v Prešove Národné osvetové centrum
28. December 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
SVKPO-18/2012
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Štátna vedecká knižnica v Prešove
28. December 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
SVKPO-19/2012
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Štátna vedecká knižnica v Prešove
19. Január 2013
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
SVKPO-3/2013
0,00 € JUDt. Lucia Verešpejová Štátna vedecká knižnica v Prešove
1. Február 2013
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
SVKPO-5/2013
0,00 € Orange Slovensko a.s. Štátna vedecká knižnica v Prešove
14. Február 2013
Zmluva o pripojení
SVKPO-6/2013
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Štátna vedecká knižnica v Prešove
22. Február 2013
Zmluva o preprave osôb č. SVKPO-7/2013
SVKPO-7/2013
0,00 € Igor Novák Štátna vedecká knižnica v Prešove
1. Marec 2013
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
SVKPO-12/2013
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Štátna vedecká knižnica v Prešove
1. Marec 2013
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
SVKPO-13/2013
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Štátna vedecká knižnica v Prešove
1. Marec 2013
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
SVKPO-14/2013
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Štátna vedecká knižnica v Prešove
6. Marec 2013
Licenčná zmluva
SVKPO-15/2013
0,00 € CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS of The Edinburgh Building Štátna vedecká knižnica v Prešove
7. Marec 2013
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
SVKPO-16/2013
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Štátna vedecká knižnica v Prešove
7. Marec 2013
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
SVKPO-17/2013
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Štátna vedecká knižnica v Prešove
15. Marec 2013
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
SVKPO-19/2013
0,00 € JUDr. Lucia Verešpejová Štátna vedecká knižnica v Prešove