Centrálny register zmlúv

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. MK-31/2012-M
SVKPO-4/2012
Doplnená
1 888 689,97 € Štátna vedecká knižnica v Prešove Úrad vlády Slovenskej republiky
21. December 2020
Zmluva o dielo č. SVKPO-77/2020 o zhotovení stavby
SVKPO-77/2020
Doplnená
261 961,98 € UNISTAV s.r.o. Štátna vedecká knižnica v Prešove
5. Október 2012
Zmluva o dielo
SVKPO-16/2012
194 000,00 € DAG SLOVAKIA a.s. Prešov Štátna vedecká knižnica v Prešove
1. Jún 2015
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehmotného majetku štátu č. SVKPO-21/2015
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti majetku štátu č. SVKPO-21/2015
85 000,00 € Štátna vedecká knižnica v Prešove Matúš Varga
6. Jún 2016
Zmluva o dielo č. SVKPO-20/2016 na zhotovenie stavby
SVKPO-20/2016
77 784,23 € CELSTA s.r.o. Štátna vedecká knižnica v Prešove
8. Júl 2011
Zmluva o dielo
SVKPO-6/2011
72 000,00 € PAMI – mont, s.r.o. Štátna vedecká knižnica v Prešove
6. Jún 2018
Zmluva o dielo č. SVKPO-18/2018
Zmluva o dielo č. SVKPO-18/2018
59 880,00 € Cosmotron Bohemia, s.r.o. Štátna vedecká knižnica v Prešove
15. Marec 2013
Kúpna zmluva
SVKPO-18/2013
Doplnená
53 000,00 € Forster archívna a dopravná technika s.r.o. Štátna vedecká knižnica v Prešove
17. Júl 2014
Zmluva o dielo a o udelení licencie č.SVKPO-26/2014
SVKPO-26/2014
42 960,00 € T-MAPY spol.s.r.o. Štátna vedecká knižnica v Prešove
27. Január 2022
Zmluva o poskytnutí služieb č. SVKPO-01/2022
SVKPO-01/2022
39 484,68 € SOITRON s.r.o. Štátna vedecká knižnica v Prešove
6. September 2013
Zmluva o dielo č. SVKPO-41/2013
SVKPO-41/2013
38 949,56 € PARSON, s.r.o. Štátna vedecká knižnica v Prešove
30. September 2020
Zmluva o dielo č. SVKPO-56/2020
Zmluva o dielo č. SVKPO-56/2020
Doplnená
38 677,91 € Celsta s.r.o. Štátna vedecká knižnica v Prešove
22. Apríl 2013
Kúpna zmluva č. SVKPO-21/2013
SVKPO-21/2013
Doplnená
36 186,48 € MOTOR-CAR Prešov, s.r.o. Štátna vedecká knižnica v Prešove
26. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. SVKPO-8/2023
SVKPO-8/2023
36 045,84 € SOITRON, s.r.o. Štátna vedecká knižnica v Prešove
27. November 2013
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva č. SVKPO-42/2013
32 718,00 € Cosmotron Slovakia Štátna vedecká knižnica v Prešove
11. Február 2014
Zmluva č. SVKPO-7/2014
Zmluva č. SVKPO-7/2014
31 680,00 € SLOVACONTACT PLUS s.r.o. Štátna vedecká knižnica v Prešove
15. August 2012
Kúpna zmluva
SVKPO-10/2012
31 120,00 € KOVAL SYSTEMS, a.s. Štátna vedecká knižnica v Prešove
12. Október 2022
Zmluva o dielo
SVKPO-52/2022
30 060,00 € COSMOTRON Slovakia, s.r.o. Štátna vedecká knižnica v Prešove
6. Apríl 2011
Zmluva o dielo
SVKPO-5/2011
29 904,00 € KOPA ENG, spol. s r.o. Prešov Štátna vedecká knižnica v Prešove
12. Júl 2021
Zmluva o dielo č. SVKPO-36/2021
SVKPO-36/2021
29 772,00 € Cosmotron Slovakia, s.r.o. Štátna vedecká knižnica v Prešove