Centrálny register zmlúv

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-131/2022
SVKPO-131/2022
0,00 € Mgr. Erik Ondria, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
26. Január 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-132/2022
SVKPO-132/2022
0,00 € PaedDr. Martina Petríková, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
26. Január 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-133/2022
SVKPO-133/2022
0,00 € Mgr. Mychailo Vasyľovič Tupytsia Štátna vedecká knižnica v Prešove
26. Január 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-134/2022
SVKPO-134/2022
0,00 € PhDr. Vavrinec Žeňuch Štátna vedecká knižnica v Prešove
26. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. SVKPO-8/2023
SVKPO-8/2023
36 045,84 € SOITRON, s.r.o. Štátna vedecká knižnica v Prešove
12. Január 2023
Licenčná zmluva
SVKPO-93/2022
0,00 € Tomáš Horváth Štátna vedecká knižnica v Prešove
11. Január 2023
Kolektívna zmluva
SVKPO-135/2022
0,00 € ZOOOZ pracovníkov knižníc pri Štátnej vedeckej knižnici Štátna vedecká knižnica v Prešove
11. Január 2023
Rámcová zmluva o dielo
SVKPO-1/2023
Doplnená
0,00 € PaedDr. Stanislav Cina, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
11. Január 2023
Rámcová zmluva o dielo
SVKPO-2/2023
Doplnená
0,00 € Erika Godlová Štátna vedecká knižnica v Prešove
11. Január 2023
Rámcová zmluva o dielo
SVKPO-3/2023
Doplnená
0,00 € Mgr. Zuzana Paľuchová Štátna vedecká knižnica v Prešove
11. Január 2023
Rámcová zmluva o dielo
SVKPO-4/2023
Doplnená
0,00 € Mgr. Zuzana Prudičová Štátna vedecká knižnica v Prešove
11. Január 2023
Rámcová zmluva o dielo
SVKPO-5/2023
Doplnená
0,00 € Galjuš Kamila Kamala Štátna vedecká knižnica v Prešove
9. Január 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-94/2022
SVKPO-94/2022
0,00 € Ing. Ivana Studená, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
9. Január 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-96/2022
SVKPO-96/2022
0,00 € Mgr. Zuzana Polačková, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
16. December 2022
Zmluva o dielo č. SVKPO-109/2022
SVKPO-109/2022
800,00 € PhDr. ThLic.Juraj Gradoš, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
7. December 2022
Licenčná zmluva č. SVKPO-89/2022
SVKPO-89/2022
0,00 € Roman Šana Štátna vedecká knižnica v Prešove
7. December 2022
Licenčná zmluva č. SVKPO-90/2022
SVKPO-90/2022
0,00 € Ing. Anna Kalistová, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
7. December 2022
Licenčná zmluva č. SVKPO-92/2022
SVKPO-92/2022
0,00 € Doc. Mgr. Marek Lukáč, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
7. December 2022
Licenčná zmluva č. SVKPO-95/2022
SVKPO-95/2022
0,00 € Mgr. Karolína Ryvolová, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
7. December 2022
Licenčná zmluva č. SVKPO-97/2022
SVKPO-97/2022
0,00 € Bc. Petra Kurutzová Štátna vedecká knižnica v Prešove