Centrálny register zmlúv

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. September 2023
Zmluva o výpožičke č. SVKPO-57/2023
SVKPO-57/2023
0,00 € Štátna vedecká knižnica v Prešove Vihorlatské múzeum v Humennom
4. September 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-55/2023
SVKPO-55/2023
0,00 € PhDr. Gabriela Čiasnohová Štátna vedecká knižnica v Prešove
23. August 2023
Licenčná zmluva č. 51/2023
SVKPO-51/2023
0,00 € Pál Sárkozi Štátna vedecká knižnica v Prešove
23. August 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-52/2023
SVKPO-52/2023
0,00 € Peter Balogh Štátna vedecká knižnica v Prešove
23. August 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-53/2023
SVKPO-53/2023
0,00 € Bakos Kálmán Štátna vedecká knižnica v Prešove
23. August 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-54/2023
SVKPO-54/2023
0,00 € Jónás Géza Štátna vedecká knižnica v Prešove
8. August 2023
Zmluva o dielo č. SVKPO-46/2023
SVKPO-46/2023
800,00 € Bc. Martin Hajduk Štátna vedecká knižnica v Prešove
30. Jún 2023
Zmluva o výpožičke č. SVKPO-36/2023
SVKPO-36/2023
0,00 € Štátna vedecká knižnica v Prešove Knižnica pre mládež mesta Košice
28. Jún 2023
Zmluva č. SVKPO-37/2023 o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva
SVKPO-37/2023
50,00 € PaedDr. Stanislav Cina, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
28. Jún 2023
SVKPO-38/2023
SVKPO-38/2023
50,00 € Mgr. Kohoutová Klára, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
28. Jún 2023
Zmluva č. SVKPO-39/2023 o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva
SVKPO-39/2023
75,00 € Mgr. Lukáčová Silvia, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
28. Jún 2023
Zmluva č. SVKPO-40/2023 o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva
SVKPO-40/2023
150,00 € Mgr. Ficeri Ondrej, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
28. Jún 2023
Zmluva č. SVKPO-41/2023 o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva
SVKPO-41/2023
125,00 € Doc. PhDr. Lukáč Marek, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
28. Jún 2023
Zmluva č. SVKPO-42/2023 o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva
SVKPO-42/2023
100,00 € MGr. Alexander Mušinka, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
28. Jún 2023
Zmluva č. SVKPO-43/2023 o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva
SVKPO-43/2023
25,00 € prof. PhDr. Káša Peter, CSc. Štátna vedecká knižnica v Prešove
28. Jún 2023
Zmluva č. SVKPO-44/2023 o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva
SVKPO-44/2023
25,00 € doc. PhDr. Lukáč Eduard, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
28. Jún 2023
Zmluva č. SVKPO-45/2023 o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva
SVKPO-45/2023
50,00 € Mgr. Segľová Lucia, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
23. Jún 2023
Servisná zmluva
SVKPO-47/2023
0,00 € PETERMAN KLIMA s.r.o. Štátna vedecká knižnica v Prešove
24. Máj 2023
Zmluva č. SVKPO-34/2023 o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva
SVKPO-34/2023
460,00 € Mgr. Anton Fogaš, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
25. Apríl 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-22/2023
SVKPO-22/2023
0,00 € Mgr. Branislav Švorc, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove