Centrálny register zmlúv

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Marec 2023
Rámcová zmluva č. SVKPO-20/2023
SVKPO-20/2023
0,00 € Bc. Veronika Halienová Štátna vedecká knižnica v Prešove
28. Február 2023
Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva č. SVKPO-18/2023
SVKPO-18/2023
0,00 € Malát Filip Štátna vedecká knižnica v Prešove
1. Marec 2023
Zmluva č. SVKPO-14/2023 o poskytovaní bezpečnostno-technickej služby, služby technika požiarnej ochrany
SVKPO-14/2023
0,00 € Falck Fire Services a.s. Štátna vedecká knižnica v Prešove
1. Marec 2023
Zmluva č. SVKPO-17/2023 o spracúvaní osobných údajov
SVKPO-17/2023
0,00 € Falck Fire Services a.s. Štátna vedecká knižnica v Prešove
23. Február 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-19/2023
SVKPO-19/2023
0,00 € Vladimír Sabal Štátna vedecká knižnica v Prešove
10. Február 2023
Zmluva na poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou RFID zariadení
SVKPO-12/2023
3 564,00 € COSMOTRON SLOVAKIA s.r.o. Štátna vedecká knižnica v Prešove
2. Február 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. SVKPO-9/2023
SVKPO-9/2023
0,00 € JUDr. Lucia Šafranová-Verešpejová Štátna vedecká knižnica v Prešove
31. Január 2023
Rámcová zmluva o dielo č. SVKPO-6/2023
SVKPO-6/2023
Doplnená
0,00 € Peter Grejták Štátna vedecká knižnica v Prešove
31. Január 2023
Rámcová zmluva o dielo č. SVKPO-7/2023
SVKPO-7/2023
Doplnená
0,00 € PEGEPO s.r.o. Štátna vedecká knižnica v Prešove
26. Január 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-110/2022
SVKPO-110/2022
0,00 € Mgr. Lenka Bischof, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
26. Január 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-111/2022
SVKPO-111/2022
0,00 € Mgr. Mária Bôbová, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
26. Január 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-112/2022
SVKPO-112/2022
0,00 € Mgr. Zuzana Dzivá Štátna vedecká knižnica v Prešove
26. Január 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-113/2022
SVKPO-113/2022
0,00 € Mgr. Angela Kurucová Štátna vedecká knižnica v Prešove
26. Január 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-114/2022
SVKPO-114/2022
0,00 € doc. Ihor Lightej, CSc. Štátna vedecká knižnica v Prešove
26. Január 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-115/2022
SVKPO-115/2022
0,00 € doc. PhDr. Ľudovít Petraško, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
26. Január 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-116/2022
SVKPO-116/2022
0,00 € Mgr. Andrea Sivaničová Štátna vedecká knižnica v Prešove
26. Január 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-117/2022
SVKPO-117/2022
0,00 € Mgr. Dalibor Státnik, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
26. Január 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-118/2022
SVKPO-118/2022
0,00 € PhDr. Oto Tomeček, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
26. Január 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-119/2022
SVKPO-119/2022
0,00 € Mgr. Jana Vranová Štátna vedecká knižnica v Prešove
26. Január 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-120/2022
SVKPO-120/2022
0,00 € Mgr. Katharina Bočkayová Štátna vedecká knižnica v Prešove