Centrálny register zmlúv

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Apríl 2024
Rámcová zmluva o dielo č. SVKPO-20/2024
SVKPO-20/2024
0,00 € Bc. Veronika Halienová Štátna vedecká knižnica v Prešove
9. Apríl 2024
Rámcová zmluva o dielo č. SVKPO-21/2024
SVKPO-21/2024
0,00 € Mgr. Zuzana Paľuchová Štátna vedecká knižnica v Prešove
9. Apríl 2024
Rámcová zmluva o dielo č. SVKPO-19/2024
SVKPO-19/2024
0,00 € Erika Godlová Štátna vedecká knižnica v Prešove
9. Apríl 2024
Rámcová zmluva o dielo č. SVKPO-18/2024
SVKPO-18/2024
0,00 € PaedDr. Stanislav Cina, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
9. Február 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti
SVKPO 9/2024
70,00 € Štátna vedecká knižnica v Prešove Patrik Johanides
2. Apríl 2024
Rámcová zmluva o dielo č. SVKPO-22/2024
SVKPO-22/2024
0,00 € Mgr. Zuzana Prudičová Štátna vedecká knižnica v Prešove
25. Marec 2024
Zmluva o výpožičke č. SVKPO-16/2024
SVKPO-16/2024
0,00 € Štátna vedecká knižnica v Prešove Vihorlatská knižnica v Humennom
26. Marec 2024
Zmluva o výpožičke č. SVKPO-17/2024
SVKPO-17/2024
0,00 € Štátna vedecká knižnica v Prešove Slovenská národná galéria
9. Február 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti
SVKPO-8/2024
70,00 € Štátna vedecká knižnica v Prešove František Johanides
11. Marec 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-14/2024
SVKPO-14/2024
0,00 € doc. Mgr. Valerij Paďak, CSc. Štátna vedecká knižnica v Prešove
7. Marec 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-13/2024
SVKPO-13/2024
0,00 € prof. RNDr. Ivan Šalamon, CSc. MBA Štátna vedecká knižnica v Prešove
7. Marec 2024
Zmluva o výpožičke č. SVKPO-11/2024
SVKPO-11/2024
0,00 € Štátna vedecká knižnica v Prešove Okresná knižnica Dávida Gutgesela
7. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. SVKPO-12/2024
SVKPO-12/2024
66,00 € Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov Prešov Štátna vedecká knižnica v Prešove
21. Február 2024
Zmluva o dielo č. SVKPO-7/2024
SVKPO-7/2024
Doplnená
690,00 € Mgr. Anton Fogaš, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
19. Február 2024
Zmluva o výpožičke č. SVKPO-5/2024
SVKPO-5/2024
0,00 € Štátna vedecká knižnica v Prešove Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
26. Január 2024
Zmluva o výpožičke č. SVKPO-4/2024
SVKPO-4/2024
0,00 € Štátna vedecká knižnica v Prešove Univerzita Komenského v Bratislave
30. Január 2024
Zmluva o dielo č. SVKPO-6/2024
SVKPO-6/2024
1 000,00 € Projecta s.r.o. Štátna vedecká knižnica v Prešove
25. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. SVKPO-3/2024
SVKPO-3/2024
19 438,80 € Soitron, s.r.o. Štátna vedecká knižnica v Prešove
25. Január 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-128/2023
SVKPO-128/2023
0,00 € Ing. Peter Sivák, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
25. Január 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-140/2023
SVKPO-140/2023
0,00 € Mgr. Tomáš Sivák Štátna vedecká knižnica v Prešove