Centrálny register zmlúv

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. December 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-104/2023
SVKPO-104/2023
0,00 € MgA. Drahoslav Bango, DiS.art Štátna vedecká knižnica v Prešove
11. December 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-105/2023
SVKPO-105/2023
0,00 € Eugen Botoš Štátna vedecká knižnica v Prešove
11. December 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-107/2023
SVKPO-107/2023
0,00 € Vojtech Bunda Štátna vedecká knižnica v Prešove
11. December 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-108/2023
SVKPO-108/2023
0,00 € Jozef Ferko Štátna vedecká knižnica v Prešove
11. December 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-109/2023
SVKPO-109/2023
0,00 € Arnold Sassi Štátna vedecká knižnica v Prešove
7. December 2023
Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva č. SVKPO-117/2023
SVKPO-117/2023
100,00 € Mgr. Klara Kohoutová, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
5. December 2023
Smlouva o poskytování služby
SVKPO-150/2023
7 330,00 € Grada Publishing, a.s. Štátna vedecká knižnica v Prešove
5. December 2023
Zmluva o dielo č. SVKPO-119/2023
SVKPO-119/2023
300,00 € Erik Žigmund Štátna vedecká knižnica v Prešove
4. December 2023
Zmluva o dielo č. SVKPO-75/2023
SVKPO-75/2023
950,00 € PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
1. December 2023
Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva č SVKPO-116/2023
SVKPO-116/2023
100,00 € prof. PhDr. Káša Peter, CSc. Štátna vedecká knižnica v Prešove
30. November 2023
Zmluva o výpožičke č. SVKPO-110/2023
SVKPO-110/2023
0,00 € Jozef Fečo Štátna vedecká knižnica v Prešove
30. November 2023
Zmluva o dielo č. SVKPO-112/2023
SVKPO-112/2023
450,00 € Jozef Fečo Štátna vedecká knižnica v Prešove
30. November 2023
Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva č. SVKPO-118/2023
SVKPO-118/2023
100,00 € PaedDr. Stanislav Cina, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
27. November 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-79/2023
SVKPO-79-2023
0,00 € Mgr. Pavol Hudáček, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
27. November 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-80/2023
SVKPO-80-2023
0,00 € PhDr. Martin Štefánik, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
27. November 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-81/2023
SVKPO-81-2023
0,00 € ThDr. Daniel Boleš, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
27. November 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-82/2023
SVKPO-82-2023
0,00 € Mgr. Milan Ševčík Štátna vedecká knižnica v Prešove
27. November 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-83-2023
SVKPO-83-2023
0,00 € doc Mgr. Annamária Kónyová, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
27. November 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-84-2023
SVKPO-84/2023
0,00 € PhDr. Pavla Holíková Štátna vedecká knižnica v Prešove
27. November 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-85-2023
SVKPO-85/2023
0,00 € Mgr. Miriam Ambrúžová Poriezová, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove