Centrálny register zmlúv

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Január 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-134/2023
SVKPO-134/2023
0,00 € Bc. Iveta Kokyová Štátna vedecká knižnica v Prešove
8. Január 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-138/2023
SVKPO-138/2023
0,00 € Bc. Petra Kurutzová Štátna vedecká knižnica v Prešove
8. Január 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-141/2023
SVKPO-141/2023
0,00 € Mgr. Lenka Goroľová Štátna vedecká knižnica v Prešove
8. Január 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-145/2023
SVKPO-145/2023
0,00 € Sofiya Zahová Štátna vedecká knižnica v Prešove
8. Január 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-147/2023
SVKPO-147/2023
0,00 € Dr. Szilvia Lakatos Štátna vedecká knižnica v Prešove
8. Január 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-148/2023
SVKPO-148/2023
0,00 € ddr. habil. Cserti Csapó Tibor, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
4. Január 2024
Kolektívna zmluva
SVKPO-1/2024
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov knižníc pri ŠVK v Prešove Štátna vedecká knižnica v Prešove
20. December 2023
Zmluva o výpožičke č. SVKPO-155/2023
SVKPO-155-2023
0,00 € Štátna vedecká knižnica v Prešove Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou
15. December 2023
Zmluva o dielo č. SVKPO-142-2023
SVKPO-142-2023
600,00 € PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
15. December 2023
Zmluva o dielo č. SVKPO-143/2023
SVKPO-143/2023
600,00 € PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
14. December 2023
Zmluva o dielo č. SVKPO-152/2023
SVKPO-152/2023
800,00 € PEGEPO s.r.o. Štátna vedecká knižnica v Prešove
14. December 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-153/2023
SVKPO-153/2023
500,00 € PEGEPO s.r.o. Štátna vedecká knižnica v Prešove
14. December 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-154/2023
SVKPO-154/2023
100,00 € PhDr. Tomáš Sivák, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
11. December 2023
Zmluva o dielo č. SVKPO-149/2023
SVKPO-149/2023
300,00 € Max Blaščák Štátna vedecká knižnica v Prešove
11. December 2023
Zmluva o dielo č. SVKPO-151/2023
SVKPO-151/2023
300,00 € Denisa Szakalová Štátna vedecká knižnica v Prešove
11. December 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-99/2023
SVKPO-99/2023
0,00 € Richard Šarkozi Štátna vedecká knižnica v Prešove
11. December 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-100/2023
SVKPO-100/2023
0,00 € Mgr. art Mchaela Bobeková Štátna vedecká knižnica v Prešove
11. December 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-101/2023
SVKPO-101/2023
0,00 € Mgr. art. Marek Konček Štátna vedecká knižnica v Prešove
11. December 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-102/2023
SVKPO-102/2023
0,00 € Mgr. art. Barbora Botošová Štátna vedecká knižnica v Prešove
11. December 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-103/2023
SVKPO-103/2023
0,00 € Agata Siemaszko Štátna vedecká knižnica v Prešove