Centrálny register zmlúv

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Júl 2024
Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva č. SVKPO-61/2024
SVKPO-61/2024
25,00 € Mgr. Ondrej Ficeri, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
9. Júl 2024
Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva č. SVKPO-59/2024
SVKPO-59/2024
25,00 € Mgr. Klara Kohoutová, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
2. Júl 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-56/2024
SVKPO-56/2024
0,00 € Šoltés TOmáš, DiS. Art. Štátna vedecká knižnica v Prešove
2. Júl 2024
Darovacia zmluva č. SVKPO-67/2024
SVKPO-67/2024
0,00 € Prof. PhDr. Mikuláš Mušinka, DrSc. Štátna vedecká knižnica v Prešove
28. Jún 2024
Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva č. SVKPO-64/2024
SVKPO-64/2024
87,00 € doc. PhDr. Libuša Franková, CSc. Štátna vedecká knižnica v Prešove
28. Jún 2024
Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva č. SVKPO-47/2024
SVKPO-47-2024
87,00 € PhDr. Václav Ihnát, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
28. Jún 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-50/2024
SVKPO-50-2024
0,00 € Doc. Mgr. Ivona Kollárová, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
27. Jún 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-66/2024
SVKPO-66/2024
0,00 € doc. Mgr. Marcela Domenová, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
27. Jún 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-48/2024
SVKPO-48/2024
0,00 € Adriana Amir Štátna vedecká knižnica v Prešove
27. Jún 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-57/2024
SVKPO-57/2024
0,00 € Mgr. Viktor Szabó Štátna vedecká knižnica v Prešove
27. Jún 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-51/2024
SVKPO-51/2024
0,00 € Ing. Magda Máriássyová Štátna vedecká knižnica v Prešove
27. Jún 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-52/2024
SVKPO-52/2024
0,00 € Mgr. Michala Máriássyová Štátna vedecká knižnica v Prešove
26. Jún 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-49/2024
SVKPO-49/2024
0,00 € Mgr. Kamila Fircáková Štátna vedecká knižnica v Prešove
26. Jún 2024
Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva č. SVKPO-46/2024
SVKPO-46/2024
62,00 € Mgr. Miriam Ambrúžová Poriezová, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
24. Jún 2024
Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva č. SVKPO-62/2024
SVKPO-62/2024
50,00 € prof. PhDr. Eduard Lukáč, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
24. Jún 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-54/2024
SVKPO-54/2024
0,00 € Mgr. Mária Pitáková, PhD., Štátna vedecká knižnica v Prešove
24. Jún 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-53/2024
SVKPO-53-2024
0,00 € PadDr. Martina Petríková Štátna vedecká knižnica v Prešove
19. Jún 2024
Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva
SVKPO-58-2024
50,00 € PaedDr. Stanislav Cina, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
19. Jún 2024
Darovacia zmluva
SVKPO-65/2024
0,00 € PhDr. Ladislav Matisko Štátna vedecká knižnica v Prešove
12. Jún 2024
Partnerská dohoda
SVKPO-63/2024
4 450,00 € Štátna vedecká knižnica v Prešove Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky