Centrálny register zmlúv

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2024
Rámcová zmluva o dielo č. SVKPO-2/2024
SVKPO-2/2024
0,00 € PEGEPO s.r.o. Štátna vedecká knižnica v Prešove
16. Január 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-136/2023
SVKPO-136/2023
0,00 € Mgr. Klara Kohoutová, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
8. Január 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-121/2023
121/2023
0,00 € doc. PhDr. Marek Lukáč, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
8. Január 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-124/2023
SVKPO-124/2023
0,00 € prof. PhDr. Eduard Lukáč, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
8. Január 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-125/2023
SVKPO-125/2023
0,00 € Mgr. Lucia Segľová Mušinková, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
8. Január 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-126/2023
SVKPO-126/2023
0,00 € Mgr. Patrícia Fogelová, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
8. Január 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-127/2023
SVKPO-127/2023
0,00 € Veronika Szeghy - Gayer. PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
8. Január 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-129/2023
SVKPO-129/2023
0,00 € Mgr. Alexander Mušinka, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
8. Január 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-130/2023
SVKPO-130/2023
0,00 € Mgr. Alena Vrábľová Štátna vedecká knižnica v Prešove
8. Január 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-132/2023
SVKPO-132/2023
0,00 € Mgr. Martina Horňáková Štátna vedecká knižnica v Prešove
8. Január 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-134/2023
SVKPO-134/2023
0,00 € Bc. Iveta Kokyová Štátna vedecká knižnica v Prešove
8. Január 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-138/2023
SVKPO-138/2023
0,00 € Bc. Petra Kurutzová Štátna vedecká knižnica v Prešove
8. Január 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-141/2023
SVKPO-141/2023
0,00 € Mgr. Lenka Goroľová Štátna vedecká knižnica v Prešove
8. Január 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-145/2023
SVKPO-145/2023
0,00 € Sofiya Zahová Štátna vedecká knižnica v Prešove
8. Január 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-147/2023
SVKPO-147/2023
0,00 € Dr. Szilvia Lakatos Štátna vedecká knižnica v Prešove
8. Január 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-148/2023
SVKPO-148/2023
0,00 € ddr. habil. Cserti Csapó Tibor, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
4. Január 2024
Kolektívna zmluva
SVKPO-1/2024
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov knižníc pri ŠVK v Prešove Štátna vedecká knižnica v Prešove
20. December 2023
Zmluva o výpožičke č. SVKPO-155/2023
SVKPO-155-2023
0,00 € Štátna vedecká knižnica v Prešove Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou
15. December 2023
Zmluva o dielo č. SVKPO-142-2023
SVKPO-142-2023
600,00 € PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
15. December 2023
Zmluva o dielo č. SVKPO-143/2023
SVKPO-143/2023
600,00 € PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove