Centrálny register zmlúv

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2023
Rámcová zmluva o dielo
SVKPO-4/2023
Doplnená
0,00 € Mgr. Zuzana Prudičová Štátna vedecká knižnica v Prešove
11. Január 2023
Rámcová zmluva o dielo
SVKPO-5/2023
Doplnená
0,00 € Galjuš Kamila Kamala Štátna vedecká knižnica v Prešove
9. Január 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-94/2022
SVKPO-94/2022
0,00 € Ing. Ivana Studená, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
9. Január 2023
Licenčná zmluva č. SVKPO-96/2022
SVKPO-96/2022
0,00 € Mgr. Zuzana Polačková, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
16. December 2022
Zmluva o dielo č. SVKPO-109/2022
SVKPO-109/2022
800,00 € PhDr. ThLic.Juraj Gradoš, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
7. December 2022
Licenčná zmluva č. SVKPO-89/2022
SVKPO-89/2022
0,00 € Roman Šana Štátna vedecká knižnica v Prešove
7. December 2022
Licenčná zmluva č. SVKPO-90/2022
SVKPO-90/2022
0,00 € Ing. Anna Kalistová, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
7. December 2022
Licenčná zmluva č. SVKPO-92/2022
SVKPO-92/2022
0,00 € Doc. Mgr. Marek Lukáč, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
7. December 2022
Licenčná zmluva č. SVKPO-95/2022
SVKPO-95/2022
0,00 € Mgr. Karolína Ryvolová, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
7. December 2022
Licenčná zmluva č. SVKPO-97/2022
SVKPO-97/2022
0,00 € Bc. Petra Kurutzová Štátna vedecká knižnica v Prešove
7. December 2022
Licenčná zmluva č. SVKPO-99/2022
SVKPO-99/2022
0,00 € Mgr. Lenka Goroľová Štátna vedecká knižnica v Prešove
7. December 2022
Licenčná zmluva č. SVKPO-100/2022
SVKPO-100/2022
0,00 € Mgr. Ondrej Ficeri, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
7. December 2022
Licenčná zmluva č. SVKPO-102/2022
SVKPO-102/2022
0,00 € Mgr. Lucia Segľová, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
7. December 2022
Licenčná zmluva č. SVKPO-103/2022
SVKPO-103/2022
0,00 € Mgr. Klára Kohoutová, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
7. December 2022
Licenčná zmluva č. SVKPO-104/2022
SVKPO-104/2022
0,00 € Mgr. Ondrej Poduška Štátna vedecká knižnica v Prešove
7. December 2022
Licenčná zmluva č. SVKPO-105/2022
SVKPO-105/2022
0,00 € RNDr. Tadeáš Gavala, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
7. December 2022
Licenčná zmluva č. SVKPO-106/2022
SVKPO-106/2022
0,00 € Mgr. Norbert Végh Štátna vedecká knižnica v Prešove
7. December 2022
Licenčná zmluva č. SVKPO-107/2022
SVKPO-107/2022
0,00 € Mgr. Alexander Mušinka, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
7. December 2022
Licenčná zmluva č. SVKPO-108/2022
SVKPO-108/2022
0,00 € Mgr. Jana Papcunová, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
2. December 2022
Licenčná zmluva č. SVKPO-76/2022
SVKPO-76/2022
0,00 € Michal Lapčák Štátna vedecká knižnica v Prešove