Centrálny register zmlúv

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Máj 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-38/2024
SVKPO-38/2024
0,00 € Bianka Terjéková Štátna vedecká knižnica v Prešove
7. Máj 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-39/2024
SVKPO-39/2024
0,00 € Ema Demčáková Štátna vedecká knižnica v Prešove
7. Máj 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-40/2024
SVKPO-40/2024
0,00 € Šimon Podešva Štátna vedecká knižnica v Prešove
7. Máj 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-41/2024
SVKPO-41/2024
0,00 € Lenka Dancaková Štátna vedecká knižnica v Prešove
7. Máj 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-42/2024
SVKPO-42/2024
0,00 € Uher Emi Štátna vedecká knižnica v Prešove
7. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. SVKPO-43/2024
SVKPO-43/2024
0,00 € Štátna vedecká knižnica v Prešove Ľubovnianska knižnica
9. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
SVKPO-33/2024
Doplnená
0,00 € Energie2, a.s. Štátna vedecká knižnica v Prešove
18. Apríl 2024
Memorandum vzájomnej spolupráci MK-41/2024/M
SVKPO-35/2024
0,00 € Štátna vedecká knižnica v Prešove Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
15. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. SVKPO-30/2024
SVKPO-30/2024
200,00 € Milan Berky Štátna vedecká knižnica v Prešove
15. Apríl 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-31/2024
SVKPO-31/2024
300,00 € Milan Berky Štátna vedecká knižnica v Prešove
15. Apríl 2024
Licenčná zmluva č.SVKPO-32/2024
SVKPO-32/2024
0,00 € Mgr. Štefan Goroľ Štátna vedecká knižnica v Prešove
9. Február 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti
SVKPO-10/2024
70,00 € Štátna vedecká knižnica v Prešove František Johanides
11. Apríl 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-24/2024
SVKPO-24/2024
0,00 € Cibuľa Dalibor Štátna vedecká knižnica v Prešove
11. Apríl 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-25/2024
SVKPO-25/2024
0,00 € Oláh Dávid Štátna vedecká knižnica v Prešove
11. Apríl 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-26/2024
SVKPO-26/2024
0,00 € Oláh Milan Štátna vedecká knižnica v Prešove
11. Apríl 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-27/2024
SVKPO-27/2024
0,00 € Sendrei Vladimír Mgr. Štátna vedecká knižnica v Prešove
11. Apríl 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-28/2024
SVKPO-28/2024
0,00 € Sendreiová Janka Štátna vedecká knižnica v Prešove
11. Apríl 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-29/2024
SVKPO-29/2024
0,00 € Deme Milan Štátna vedecká knižnica v Prešove
10. Apríl 2024
Darovacia zmluva
SVKPO-34/2024
0,00 € Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Štátna vedecká knižnica v Prešove
9. Apríl 2024
Rámcová zmluva o dielo č. SVKPO-20/2024
SVKPO-20/2024
0,00 € Bc. Veronika Halienová Štátna vedecká knižnica v Prešove