Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
986/BC00/2023
0,00 € MITRU, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
985/BC00/2023
0,00 € Mlyna - Catering, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
987/BC00/2023
0,00 € PhDr. Mária Bôžeková Penzión Borky Ministerstvo dopravy SR
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
988/BC00/2023
0,00 € REMTEX, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
989/BC00/2023
0,00 € S.M.S., spol. s r.o. Ministerstvo dopravy SR
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
990/BC00/2023
0,00 € M.S. Group, a.s. Ministerstvo dopravy SR
22. Máj 2023
Dodatok k zmluve
0001-PRB/2022/D2
0,00 € Obec Omšenie Ministerstvo dopravy SR
22. Máj 2023
Dodatok k zmluve
0002-PRB/2022/D2
0,00 € Obec Omšenie Ministerstvo dopravy SR
22. Máj 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. ZoZVB-OP-24/2023
983/C910/2023
1 186,05 € Obec Pohranice Ministerstvo dopravy SR
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
975/BC00/2023
0,00 € Ľubomír Kuzma Ministerstvo dopravy SR
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
976/BC00/2023
0,00 € LIBEX s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
974/BC00/2023
0,00 € TRANSPORTIT s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
973/BC00/2023
0,00 € Ľubomír Dado Ministerstvo dopravy SR
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
972/BC00/2023
0,00 € UPRATA s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
971/BC00/2023
0,00 € UVR s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
970/BC00/2023
0,00 € Zámocká koruna u Hoffera, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
969/BC00/2023
0,00 € R-Cars Ubytovňa, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
19. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 1147/D930/2020
999/DI00/2023
57 088,00 € MIVAP, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
18. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
909/BC00/2023
0,00 € ALEXANDRA HOTEL, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
18. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
995/BC00/2023
0,00 € MultiModis s.r.o. Ministerstvo dopravy SR