Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1930/BC00/2023
0,00 € Giovanni Luigi Scodinu - Cestoviny Santa Lucia Ministerstvo dopravy SR
12. September 2023
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII - 3. časť
1911/AE00/2023
0,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Ministerstvo dopravy SR
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 012/02I02-29-V01/2023
1878/B800/2023
957 144,60 € Obec Vyšná Voľa Ministerstvo dopravy SR
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 008/02I02-29-V01/2023
1877/B800/2023
1 230 789,29 € Mesto Sabinov Ministerstvo dopravy SR
12. September 2023
Dohoda o zverení a používaní služobného motorového vozidla
1965/DI10/2023
0,00 € Mgr. Andrea Šuchová Ministerstvo dopravy SR
12. September 2023
Dohoda o zverení a používaní služobného motorového vozidla
1964/DI10/2023
0,00 € Ing. Tatiana Malá Ministerstvo dopravy SR
12. September 2023
Dohoda o zverení a používaní služobného motorového vozidla
1963/DI10/2023
0,00 € Mgr. František Morong Ministerstvo dopravy SR
12. September 2023
Dohoda o zverení a používaní služobného motorového vozidla
1962/DI10/2023
0,00 € Ing. Jerguš Mazúch Ministerstvo dopravy SR
12. September 2023
Dohoda o zverení a používaní služobného motorového vozidla
1961/DI10/2023
0,00 € Ing. Lucia Kovačičová Ministerstvo dopravy SR
8. September 2023
Dohoda o urovnaní a Licenčná zmluva
1883/DE00/2023
5 400,00 € BLIT, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
8. September 2023
Dodatok k zmluve
0049-PRB/2022/D2
0,00 € Mesto Stropkov Ministerstvo dopravy SR
8. September 2023
Dodatok k zmluve
0050-PRB/2022/D2
0,00 € Mesto Stropkov Ministerstvo dopravy SR
8. September 2023
Dodatok k zmluve
0054-PRB/2021/D3
0,00 € Mesto Brezno Ministerstvo dopravy SR
8. September 2023
Dodatok k zmluve
0053-PRB/2021/D2
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Humenská 17, 19, 21, Košice v zastúpení správcom bytového domu Bytový podnik mesta Košice s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
8. September 2023
Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
0019-PRB/2023
38 240,00 € Obec Zákopčie Ministerstvo dopravy SR
8. September 2023
Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
0018-PRB/2023
416 580,00 € Obec Zákopčie Ministerstvo dopravy SR
8. September 2023
Dodatok k zmluve
0055-PRB/2021/D3
0,00 € Mesto Brezno Ministerstvo dopravy SR
8. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP pre projekt "Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 5. časť"
1884/AE00/2023
0,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy SR
8. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP pre projekt "Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 7. časť"
1885/AE00/2023
0,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy SR
8. September 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o NFP pre projekt "Dodanie a inštalácia systému ETCS do 25 ks EMU (electric multiple units)"
1886/AE00/2023
0,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Ministerstvo dopravy SR