Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1857/BC00/2023
0,00 € Nekpa s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
5. September 2023
Zmluva o prevode správy majetku štátu
1841/C910/2023
0,00 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR
5. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky
1838/CB00/2023
18 430,00 € Nitriansky samosprávny kraj Ministerstvo dopravy SR
5. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky
1836/CB00/2023
30 000,00 € Mesto Piešťany Ministerstvo dopravy SR
5. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky
1834/CB00/2023
30 000,00 € Mesto Trenčín Ministerstvo dopravy SR
5. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky
1835/CB00/2023
15 768,95 € Trnavský samosprávny kraj Ministerstvo dopravy SR
5. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky
1833/CB00/2023
23 135,83 € Mesto Martin Ministerstvo dopravy SR
5. September 2023
Zmluva o NFP pre projekt "Modernizácia kľúčových úsekov a prvkov infraštruktúry verejnej osobnej dopravy v Bratislave"
1876/AE00/2023
25 640 042,23 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy SR
31. August 2023
Dodatok č. 21 k Rámcovej dohode č. 298/DI00/2022 - nákup mobilných telefónov
1781/DI00/2023
5,00 € Orange Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy SR
31. August 2023
Dodatok k zmluve
0023-PRB/2021/D3
0,00 € Mesto Sabinov Ministerstvo dopravy SR
31. August 2023
Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
0017-PRB/2023
226 720,00 € Obec Kamenín Ministerstvo dopravy SR
31. August 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1817/BC00/2023
0,00 € ZEKO s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
31. August 2023
Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
0021-PRB/2023
69 600,00 € Obec Prusy Ministerstvo dopravy SR
31. August 2023
Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
0020-PRB/2023
653 200,00 € Obec Prusy Ministerstvo dopravy SR
31. August 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1818/BC00/2023
0,00 € Support Q a.s. Ministerstvo dopravy SR
31. August 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1819/BC00/2023
0,00 € SK Cosmopolit, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
31. August 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1820/BC00/2023
0,00 € Nerith s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
31. August 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1821/BC00/2023
0,00 € Ing. Ľubica Lapúniková Ministerstvo dopravy SR
31. August 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1822/BC00/2023
0,00 € PDMM PROJEKT, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
31. August 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady štátneho podniku Letové prevádzkové služby SR.
1832/DA00/2023
0,00 € Mgr. Beata Janatová Ministerstvo dopravy SR