Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Október 2023
Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
0027-PRB/2023
9 440,00 € Obec Pušovce Ministerstvo dopravy SR
5. Október 2023
Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
0026-PRB/2023
148 670,00 € Obec Pušovce Ministerstvo dopravy SR
5. Október 2023
Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
0025-PRB/2023
17 390,00 € Mesto Sabinov Ministerstvo dopravy SR
5. Október 2023
Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
0024-PRB/2023
276 740,00 € Mesto Sabinov Ministerstvo dopravy SR
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 019/02I02-29-V01/2023
2059/B800/2023
880 633,69 € Obec Kluknava Ministerstvo dopravy SR
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 022/02I02-29-V01/2023
2058/B800/2023
507 307,75 € Mesto Liptovský Mikuláš Ministerstvo dopravy SR
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 020/02I02-29-V01/2023
2057/B800/2023
783 985,43 € Obec Kluknava Ministerstvo dopravy SR
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 018/02I02-29-V01/2023
2056/B800/2023
622 827,28 € Obec Cinobaňa Ministerstvo dopravy SR
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 017/02I02-29-V01/2023
2055/B800/2023
2 526 565,66 € Mesto Bardejov Ministerstvo dopravy SR
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 021/02I02-29-V01/2023
2046/B800/2023
484 476,47 € Obec Beňadikovce Ministerstvo dopravy SR
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 016/02I02-29-V01/2023
2045/B800/2023
690 376,69 € Obec Porúbka Ministerstvo dopravy SR
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 014/02I02-29-V01/2023
2044/B800/2023
1 134 864,52 € Obec Cinobaňa Ministerstvo dopravy SR
29. September 2023
Zmluva o NFP pre projekt "Modernizácia Vajnorskej radiály"
2054/AE70/2023
23 406 887,08 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy SR
29. September 2023
Dodatok k zmluve
0150-PRB/2021/D1
0,00 € Obec Dolný Pial Ministerstvo dopravy SR
29. September 2023
Dodatok k zmluve
0026-PRB/2022/D2
0,00 € Obec Bzince pod Javorinou Ministerstvo dopravy SR
29. September 2023
Dodatok k zmluve
0155-PRB/2021/D3
0,00 € Obec Vinica Ministerstvo dopravy SR
29. September 2023
Dodatok k zmluve
0149-PRB/2021/D1
0,00 € Obec Dolný Pial Ministerstvo dopravy SR
29. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy Slovenskej republiky
2043/C200/2023
309 473 748,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy SR
29. September 2023
Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
0037-PRB/2023
33 240,00 € Obec Čeľadince Ministerstvo dopravy SR
29. September 2023
Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
0036-PRB/2023
317 810,00 € Obec Čeľadince Ministerstvo dopravy SR