Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
729/BJ10/2024
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo dopravy SR
18. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 004/02I02-29-V01/2023
736/B800/2024
339 767,50 € Obec Nižné Ladičkovce Ministerstvo dopravy SR
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 065/02I02-29-V01/2024
735/B800/2024
895 006,94 € Mesto Medzilaborce Ministerstvo dopravy SR
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
732/BJ10/2024
0,00 € Smartfix s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
731/BJ10/2024
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Ministerstvo dopravy SR
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
730/BJ10/2024
0,00 € Wellness resort SK s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy SR
721/BH00/2024
281 667 636,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy SR
16. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Mesto Prešov, Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarní – projektová dokumentácia" 311031BJW4
639/CC00/2024
0,00 € Mesto Prešov Ministerstvo dopravy SR
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
690/BJ10/2024
0,00 € Ubytovňa Višňové s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
689/BJ10/2024
0,00 € Stelles s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
686/BJ10/2024
0,00 € PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. Ministerstvo dopravy SR
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
687/BJ10/2024
0,00 € RA100 s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
688/BJ10/2024
0,00 € Slovakia REAL-IN a.s. Ministerstvo dopravy SR
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
685/BJ10/2024
0,00 € Milan Dzian Ministerstvo dopravy SR
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
684/BJ10/2024
0,00 € Železiarstvo - Jakubec, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
683/BJ10/2024
0,00 € Zuzana Šiarniková-SHALOM Ministerstvo dopravy SR
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
682/BJ10/2024
0,00 € WILLOW s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
679/BJ10/2024
0,00 € UPRATA s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
680/BJ10/2024
0,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ministerstvo dopravy SR
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
681/BJ10/2024
0,00 € WoodWork, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR