Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1065/BC00/2023
0,00 € BYSTRÍK, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
26. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1066/BC00/2023
0,00 € Cedos, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. Máj 2023
Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
0004-PRB/2023
14 140,00 € Obec Malé Hoste Ministerstvo dopravy SR
25. Máj 2023
Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
0003-PRB/2023
206 080,00 € Obec Malé Hoste Ministerstvo dopravy SR
25. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1018/BC00/2023
0,00 € PDMM PROJEKT, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1017/BC00/2023
0,00 € LESS NOLD s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1013/BC00/2023
0,00 € RID group, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1014/BC00/2023
0,00 € Správa športových zariadení Mesta Galanta Ministerstvo dopravy SR
25. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1016/BC00/2023
0,00 € Nekpa s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1012/BC00/2023
0,00 € ZALIMEX, k.s. Ministerstvo dopravy SR
25. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1011/BC00/2023
0,00 € Univerzita J. Selyeho Ministerstvo dopravy SR
25. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1007/BC00/2023
0,00 € Ivan Murdzik I.K.Z. Ministerstvo dopravy SR
25. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1008/BC00/2023
0,00 € Ing. arch. Atilla Czúdor Ministerstvo dopravy SR
25. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1010/BC00/2023
0,00 € Aneri group sro Ministerstvo dopravy SR
25. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1028/BC00/2023
0,00 € Profit real Žilina, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1027/BC00/2023
0,00 € PEMAXEU, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1026/BC00/2023
0,00 € SALATÍN, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1021/BC00/2023
0,00 € R.M.S. Company, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1022/BC00/2023
0,00 € BOHUŠ s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1025/BC00/2023
0,00 € Rudolf Celba - CEMAR Ministerstvo dopravy SR