Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
974/BC00/2023
0,00 € TRANSPORTIT s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
973/BC00/2023
0,00 € Ľubomír Dado Ministerstvo dopravy SR
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
972/BC00/2023
0,00 € UPRATA s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
971/BC00/2023
0,00 € UVR s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
970/BC00/2023
0,00 € Zámocká koruna u Hoffera, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
969/BC00/2023
0,00 € R-Cars Ubytovňa, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
19. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 1147/D930/2020
999/DI00/2023
57 088,00 € MIVAP, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
18. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
909/BC00/2023
0,00 € ALEXANDRA HOTEL, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
18. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
995/BC00/2023
0,00 € MultiModis s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
18. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
996/BC00/2023
0,00 € OTO SYSTEM, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
18. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
997/BC00/2023
0,00 € Obecné lesy Pliešovce s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
957/BC00/2023
0,00 € Tatradata s.r+.o. Ministerstvo dopravy SR
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
947/BC00/2023
0,00 € United Industries a.s. Ministerstvo dopravy SR
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
958/BC00/2023
0,00 € T-AUTOMOTIVE s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
959/BC00/2023
0,00 € THORIN a.s. Ministerstvo dopravy SR
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
960/BC00/2023
0,00 € Ing. Jaroslav Žalúdek - LIGNUM Ministerstvo dopravy SR
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
961/BC00/2023
0,00 € Insia Delman, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
967/BC00/2023
0,00 € Lados s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
968/BC00/2023
0,00 € UBYTOVŇA PRIMA, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
918/BC00/2023
0,00 € CASTLETON, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR