Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Október 2023
Zriadenie záložného práva
0001-PRB/2023/Z
0,00 € Mesto Partizánske Ministerstvo dopravy SR
23. Október 2023
Zriadenie záložného práva
0130-PRB/2020/Z
0,00 € Obec Raslavice Ministerstvo dopravy SR
20. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
2113/DE00/2023
1 825 708,87 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy SR
19. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt „Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa v ZA a TN kraji“ (Z311061CTW1)
2115/AE00/2023
6 710 008,52 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR
19. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt „Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1.etapa v TT kraji“ (Z311061CUD9)
2119/AE00/2023
1 427 501,87 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR
19. Október 2023
Zmluva o výkone funkcie riaditeľa štátneho podniku v zmysle zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov
2121/DA00/2023
0,00 € Mgr. Tomáš Špavelko Ministerstvo dopravy SR
19. Október 2023
Dodatok č.1 k zmluve o výkone funkcie generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky č. 2423/2023/OÚ v zmysle zákona č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
2120/DA00/2023
0,00 € Ing. Radoslav Štefánek Ministerstvo dopravy SR
18. Október 2023
GRANT AGREEMENT Project 101127928 - NIS2SK
2112/DE00/2023
722 250,00 € Európska komisia (The European Commission) Ministerstvo dopravy SR
17. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č.Z311081DGM2
2111/AE00/2023
319 682,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy SR
17. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311152DNR2 pre projekt "Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie"
2114/AE00/2023
574 818 539,10 € Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy SR
16. Október 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb a zastupovaní zo dňa 18.04.2019 uzavretý podľa § 269 ods. 2 a § 272 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
2107/C910/2023
0,00 € Eversheds Sutherland (International) LLP Ministerstvo dopravy SR
12. Október 2023
Dodatok č. 23 k Rámcovej dohode č. 298/DI00/2022 - dohoda o prevode telefónneho čísla
2105/DI00/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo dopravy SR
12. Október 2023
Dodatok č. 22 k Rámcovej dohode č. 298/DI00/2022 - dohoda o prevode telefónneho čísla
2090/DI00/2023
0,00 € Orange Slovensko a.s. Ministerstvo dopravy SR
12. Október 2023
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu č. 840 076-060/2023/SM-Na
2106/C910/2023
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy SR
12. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2104/BC00/2023
0,00 € ZBOJSKÁ, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
12. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2101/BC00/2023
0,00 € Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
12. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2102/BC00/2023
0,00 € P.S. INVEST, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
12. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2103/BC00/2023
0,00 € Sofia Stanislavová Ministerstvo dopravy SR
12. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2100/BC00/2023
0,00 € Golden Land s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
12. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2099/BC00/2023
0,00 € Akazins s.r.o. Ministerstvo dopravy SR