Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
996/BC00/2023
0,00 € OTO SYSTEM, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
18. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
997/BC00/2023
0,00 € Obecné lesy Pliešovce s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
957/BC00/2023
0,00 € Tatradata s.r+.o. Ministerstvo dopravy SR
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
947/BC00/2023
0,00 € United Industries a.s. Ministerstvo dopravy SR
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
958/BC00/2023
0,00 € T-AUTOMOTIVE s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
959/BC00/2023
0,00 € THORIN a.s. Ministerstvo dopravy SR
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
960/BC00/2023
0,00 € Ing. Jaroslav Žalúdek - LIGNUM Ministerstvo dopravy SR
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
961/BC00/2023
0,00 € Insia Delman, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
967/BC00/2023
0,00 € Lados s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
968/BC00/2023
0,00 € UBYTOVŇA PRIMA, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
918/BC00/2023
0,00 € CASTLETON, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
919/BC00/2023
0,00 € CK MAGURA s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
920/BC00/2023
0,00 € COMEX - S.N.C., s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
921/BC00/2023
0,00 € D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným Ministerstvo dopravy SR
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
922/BC00/2023
0,00 € D.L.B express, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
923/BC00/2023
0,00 € DIAMOND trucks & bars s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
924/BC00/2023
0,00 € FRH RKM, k.s. Ministerstvo dopravy SR
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
926/BC00/2023
0,00 € Global Assets, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
925/BC00/2023
0,00 € Giovanni Luigi Scodinu - Cestoviny Santa Lucia Ministerstvo dopravy SR
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
927/BC00/2023
0,00 € HAPE s.r.o. Ministerstvo dopravy SR