Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Január 2024
D1 Hubová - Ivachnová (2. fáza)
17/CC00/2024
147 091 241,80 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy SR
10. Január 2024
Zmluva o konzorciu uzavretá za účelom realizácie projektu č.101127928 - NIS2SK
19/A270/2024
0,00 € Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti Ministerstvo dopravy SR
10. Január 2024
Financovanie DPH na projektoch Slovenskej správy ciest v nadväznosti na rozsudok Európskeho súdneho dvora
18/CC00/2024
4 955 571,27 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR
10. Január 2024
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. SE-OD1-2023/003201-016
20/DI00/2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy SR
10. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
21/BC00/2024
0,00 € Jaroslav Jamriška Ministerstvo dopravy SR
9. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311041CGU2
16/CC00/2024
922 811,80 € Dopravný úrad Ministerstvo dopravy SR
8. Január 2024
Zriadenie záložného práva
0079-PRB/2021/Z
0,00 € Obec Klokočov Ministerstvo dopravy SR
8. Január 2024
Zriadenie záložného práva
0076-PRB/2021/Z
0,00 € Obec Hencovce Ministerstvo dopravy SR
8. Január 2024
Zriadenie záložného práva
0020-PRB/2023/Z
0,00 € Obec Prusy Ministerstvo dopravy SR
3. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2334/BC00/2023
0,00 € Ubytovňa Višňové s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
3. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2333/BC00/2023
0,00 € Vladimír Šifra Ministerstvo dopravy SR
3. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2332/BC00/2023
0,00 € SALUR s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
3. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2331/BC00/2023
0,00 € X-BIONIC® SPHERE a.s. Ministerstvo dopravy SR
3. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2330/BC00/2023
0,00 € Mgr. Marián Kapičák - EM Trade & Consulting Ministerstvo dopravy SR
3. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2324/BC00/2023
0,00 € Ing. Juraj Mrázik, Ing. Zuzana Mráziková Ministerstvo dopravy SR
3. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2325/BC00/2023
0,00 € PhDr. Monika Feciskaninová Janteková Ministerstvo dopravy SR
3. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2326/BC00/2023
0,00 € X-TEAM SLOVAKIA, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
3. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2327/BC00/2023
0,00 € Mgr. Katarína Dubecová Ministerstvo dopravy SR
3. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2328/BC00/2023
0,00 € Strechy Dobrík s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
3. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2329/BC00/2023
0,00 € Hotel Slávia Svidník s.r.o. Ministerstvo dopravy SR