Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2016
Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz - Ho
238/C611/2016
1 891 280 000,00 € Zero Bypass Limited Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
17. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311152DNR2 pre projekt "Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie"
2114/AE00/2023
574 818 539,10 € Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy SR
27. December 2021
Dodatok č. 7 k Čiastkovej zmluve pre rok 2021 zo dňa 15. 12. 2020 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme zo dňa 27. 11. 2020 v znení Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 k Čiastkovej zmluve
913/C300/2021
502 663 143,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
18. Apríl 2023
Dodatok č. 2 k Čiastkovej zmluve pre rok 2023 zo dňa 30. 12. 2022 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16. 2. 2023 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme zo dňa 27. 11. 2020 v znení neskor39ch dodatkov
744/C300/2023
432 693 146,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy SR
5. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve na prevádzkovanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení na rok 2023
721/C300/2023
423 244 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy SR
8. December 2022
Dodatok č. 4 k Čiastkovej zmluve pre rok 2022 zo dňa 27. 12. 2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1. 7. 2022, Dodatku č. 2 zo dňa 4. 11. 2022 a Dodatku č. 3 zo dňa 7. 12. 2022 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme zo dňa 27. 11. 2020
2448/C300/2022
379 069 963,68 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
2. December 2022
Dodatok č. 16 k Zmluve o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2017 - 2021
2436/C300/2022
377 100 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
7. November 2022
Dodatok č. 2 k Čiastkovej zmluve pre rok 2022 zo dňa 27. 12. 2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1. 7. 2022 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme zo dňa 27. 11. 2020 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23. 12. 2021
2383/C300/2022
366 312 562,68 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
22. Jún 2021
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
215/AD00/2021
358 752 165,72 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
4. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve pre rok 2022 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme zo dňa 27. 11. 2020
1278/C300/2022
352 545 759,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
4. December 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy
2196/AJ00/2023
351 293 151,56 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy SR
27. September 2018
Zmluva o NFP pre projekt ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov – Považská Teplá)
712/AE00/2018
349 583 068,49 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“ Ministerstvo dopravy a výstavby SR
25. Júl 2011
=Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP k projektu D1 Janovce -Jablonov
2383/2700/2011
331 101 087,42 € NDS, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
29. December 2021
Čiastková zmluva pre rok 2022 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme zo dňa 27. 11. 2020
915/C300/2021
330 000 000,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
29. November 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "D1 Prešov, západ - Prešov, juh".
892/AE10/2018
327 432 328,02 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
12. Júl 2018
Zmluva o NFP pre projekt D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala (2.fáza)
339/AE00/2018
321 531 374,21 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MD SR
655/C200/2023
309 473 748,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy SR
4. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy SR
1399/C200/2023
309 473 748,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy SR
29. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy Slovenskej republiky
2043/C200/2023
309 473 748,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy SR
30. December 2022
Čiastková zmluva pre rok 2023
2511/C300/2022
302 000 000,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR